Skip to Content
Muuta ajankohtaista

Opinnäytetyö: Tehokkaat markkinointikanavat venäläisessä sosiaalisessa mediassa suomalaisen yrityksen näkökulmasta

Saimaan ammattikorkeakoulussa liiketaloutta opiskeleva Anita Kelkka on tarkastellut opinnäytetyössään, mitä sosiaalisen median kanavia venäläiset käyttävät eniten jokapäiväisessä elämässä. Opinnäytetyötään varten Kelkka haastatteli myös suomalaisten yritysten edustajia ja selvitti, mitä venäläisiä sosiaalisia medioita he käyttävät markkinoinnissaan venäläisille.

Kyselytutkimuksessa selvisi se, että venäläiset käyttävät eniten jokapäiväisessä elämässä Vkontakte-sivustoa. Tämän lisäksi aikaisempiin tutkimuksiin verraten Instagramin suosio on kasvanut vuosi vuodelta suuremmaksi. Haastatteluissa selvisi, että suomalaiset yritykset tiedostavat Vkontakte-sivuston merkityksen.

Osa tutkimuksen yrityksistä ei markkinoinut ollenkaan venäläisessä sosiaalisessa mediassa resurssipulan takia, vaikka venäläiset asiakkaat ovat merkittävä osa asiakaskuntaa.

Opinnäytetyön voi lukea kokonaisuudessaan theseus.fi -sivustolla

Back top top