Skip to Content
Muuta ajankohtaista

Tulli valmistelee keskitetyn tulliselvityksen mallia – yritysten kommentteja pyydetään

EU:n komissiossa laaditaan prosessimalleja uuden tullilainsäädännön mukaisesta keskitetystä tulliselvityksestä. Keskitetyssä tulliselvityksessä yritys voisi tehdä luvanvaraisesti tulli-ilmoituksensa yhden jäsenvaltion tulliin, vaikka osa tai kaikki tavarat olisivat ilmoitushetkellä fyysisesti toisen jäsenvaltion alueella.

Vuoden 2017 alussa työnsä aloitti komission työryhmä, jossa on mukana myös Suomen tullin edustus. Työryhmä valmistelee esitystä prosessimallista. Viennin osalta uudenmuotoinen keskitetty tulliselvitys on tarkoitus ottaa käyttöön aikaisintaan lokakuussa 2019 ja tuonnin osalta aikaisintaan lokakuussa 2020.

Tulli kaipailee nyt suomalaisten yritysten näkemyksiä ja kommentteja työryhmän valmistelun avuksi. Jos yrityksenne haluaa tuoda keskitettyyn tullaukseen liittyviä tarpeita tullin tietoon ja yrityksenne edustajat ovat valmiita auttamaan Suomen tullia keskitetyn tullauksen työryhmätyöskentelyssä, kertokaa mielenkiinnostanne ja mahdollisista tilanteista, joihin haluaisitte keskitetty tullausta käyttää.

Ilmoittautumiset ja halutessanne myös lyhyen kuvauksen yritystänne kiinnostavasta keskitetyn tullauksen käyttötapauksesta voi lähettää sähköpostilla Veijo Alatalolle tai Minna Gustafssonille 17.3.2017 mennessä.

Ilmoittautuneisiin yrityksiin ollaan tullista erikseen yhteydessä kevään 2017 aikana.

Veijo Alatalo
Veijo.Alatalo [at] tulli.fi

Minna Gustafsson
minna.gustafsson [at] tulli.fi

Back top top