Skip to Content

Pakoteympäristö vaatii yrityksiltä tarkkuutta – Mitä asiakkaan tunteminen käytännössä tarkoittaa?

Yritysten on varmistettava, että niiden tuotteet eivät päädy kaupan jälkeen vääriin käsiin.

Pakotteiden jatkuvasti laajetessa tosiasia on se, että käytävä sallitulle kaupankäynnille kapenee koko ajan. Venäjää kohtaan suunnatut pakotteet vaikuttavat myös Keski-Aasiaan suuntautuvassa kaupassa. Esillä on ollut erityisesti uhka pakotteiden välillisestä kiertämisestä toimittaessa Keski-Aasian valtioiden ja yritysten kanssa. Tämän vuoksi kaikilla näiden maiden kanssa kauppaa käyvillä yrityksillä on nyt oltava kirkkaana mielessä KYC, eli ”know you customer, tunne asiakkaasi”.

Kyse on compliance-prosessista, joka liittyy siihen, että pakotteiden vastainen toiminta on kiellettyä sekä suoraan asiakkaan kanssa että välillisesti bulvaanijärjestelyjä avuksi käyttäen. Pakotteet ovat velvoittavia riippumatta siitä, onko tuote päätymässä loppukäyttäjälle Venäjälle suoraan vai kiertoreittiä esimerkiksi kazakstanilaisen yrityksen kautta.

KYC-prosessissa on selvitettävä aluksi itse tuotteen pakotteenalaisuus sekä kauppakumppanien mahdolliset pakotelistaukset. Keskeistä on liiketoimintojen ”harjaaminen” selvittämällä kauppakumppani, tuotteen mahdolliset loppukäyttäjät, heihin liittyvät henkilöt, omistussuhteet sekä vertaamalla vienti- tai tuontituotteita pakoteluetteloihin. Sopimusteknisesti on myös syytä sisällyttää sopimuksiin klausuuli osapuolilta sitoutua pakotteiden määräyksiin.

Sopimuksiin on syytä sisällyttää klausuuli osapuolilta sitoutua pakotteiden määräyksiin.

On myös varmistettava mahdollisuuksien mukaan tuotteen loppukäyttö, eli käytännössä saatava loppukäyttäjätodistus tuotteen lopulliselta hyödyntäjältä, mikäli tämä kohtuullisin toimin on mahdollista.

Loppukäyttäjätodistus sitoo asiakasta

Loppukäyttäjätodistukseen sisällytetään sitoumus kaupan kohteen käyttötavasta ja lopullisesta käyttöpaikasta, sekä vakuutus siitä, että kaupan kohdetta ei myydä tai toimiteta Venäjälle, Valko-Venäjälle tai millekään muulle osapuolelle, joka on pakotteiden alaisena. Asiakas siis sitoutetaan siihen, että toimituksen sisältöä ei siirretä suoraan tai epäsuorasti maihin, joihin sovelletaan länsimaisia pakotteita, tai yhteisöille tai henkilöille, joihin nämä pakotteet kohdistuvat. Asiakas sitoutuu toimimaan kaikilta osin sopimukseen liitetyn loppukäyttäjätodistuksen velvoitteiden mukaisesti.

Yritysten on myös syytä tehdä suorittamistaan pakotteita koskevista toimenpiteistä oman compliance-prosessinsa mukaisesti lyhyt muistio. Siinä on hyvä olla tieto lähtötilanteesta, mitä on tarkastettu ja miten sekä mihin lopputulokseen tarkastuksessa on tultu. Muistiossa on tällöin valmiina kätevässä muodossa yrityksen noudattama compliance-menettely käsillä olevassa tapauksessa ja sen voi antaa viranomaisille, jos tiedusteluja asian suhteen tulee.

Yritysten on syytä tehdä suorittamistaan toimenpiteistä lyhyt muistio.

Myyjällä on selonottovelvollisuus

Yrityksellä on lähtökohtaisesti velvoite tuntea myös tuotteen tai palvelun loppukäyttäjä ja selvittää mahdollisuuksien mukaan tämän pakotesidonnaisuudet. Kuten edellä mainittiin, on kiellettyä välillisestikään toimittaa tai luovuttaa tällaiselle pakotelistatulle taholle mitään varoja tai muuta rahanarvoista etuisuutta, eli kaikki ”bulvaanitoiminta” on kielletty.

Mikäli loppukäyttäjä on pakotelistattu, eli löytyy EU:n pakotelistalta, yritys ei saa olla käytännössä missään taloudellisessa suhteessa tällaisen tahon kanssa. Joissain tapauksissa on syytä ottaa huomioon myös Yhdysvaltojen pakotelistaukset, esimerkiksi jos käytetään yhdysvaltalaista teknologiaa, työvoimaa tai kauppaa käydään dollareissa.

Tarkkana tulee olla erityisesti niissä tilanteissa, joissa tuote viedään esimerkiksi Kazakstaniin ja siellä sijaitsevalla kauppakumppanilla on toimintaa myös Venäjällä, koska myyjällä on velvollisuus ottaa huomioon myös se mahdollisuus, että loppukäyttäjä ja hyödynsaaja onkin Venäjällä eikä Kazakstanissa. Myyjän tulee aina toimia perustellussa vilpittömässä mielessä, minkä takia myös distribuutiokanavaa koskeva aktiivinen pakote-compliance on tärkeää.

Pakotteita koskevaa selvitystyötä tehdään monien eri kanavien kautta, mutta myös suoraan itse kauppakumppanilta saadut tiedot ovat tärkeitä. Myyjällä on tietynasteinen selonottovelvollisuus kaupan olosuhteista ja tähän kuuluu luontevana osana neuvottelu pakoteasioista itse asiakkaan kanssa.

Myyjällä on tietynasteinen selonottovelvollisuus kaupan olosuhteista ja tähän kuuluu luontevana osana neuvottelu pakoteasioista itse asiakkaan kanssa.

Pakotteiden kiertämisen estämistä koskeva compliance-menettely – asiakkaan tunteminen – tarkoittaa näin ollen ainakin sitä, että:

  • saadaan loppukäyttäjätodistus kohdemarkkinalla sijaitsevalta asiakkaalta
  • sopimukseen sisällytetään pakotteiden noudattamiseen velvoittava lauseke
  • saadaan asiakkaalta tietoja tämän projektista, eli mikä tarkoitus kaupalla on kohdemarkkinalla toteutettavassa projektissa
  • selvitetään, sopiiko kaavailtu vienti luontevasti asiakasyrityksen toimintaprofiiliin – esimerkiksi jos kaivosyhtiö tilaa kaivosmineraalien louhintaan soveltuvaa laitteistoa asennettavaksi tilaajan kotimaassa sijaitsevaan kaivoshankkeeseen, kauppa vaikuttaa perustellulta
  • selvitetään millaista toimintaa asiakasyrityksellä on kohdemarkkinalla ylipäätään
  • selvitetään myös asiakkaan mahdolliset Venäjän toiminnot: soveltuuko kaupan kohde myös Venäjän toimintojen käyttöön, eli onko tästä johtuvaa riskiä, että kaupan kohde siirtyykin Venäjälle pakotteiden vastaisesti
  • laaditaan näistä pakotteita koskevista havainnoista, johtopäätöksistä ja suoritetuista toimenpiteistä tiivis muistio osoituksena yrityksessä käytössä olevan compliance-menettelyn soveltamisesta käsillä olevaan kauppaan

Ota yhteyttä:

Petri Kekki
Legal Business Advisor
+358 50 555 2047
[email protected]

 

 


Lue myös:

Useat varoitusmerkit paljastavat, jos kauppakumppani yrittää kiertää pakotteita

Back top top