Skip to Content

Useat varoitusmerkit paljastavat, jos kauppakumppani yrittää kiertää pakotteita

Tuoreen listauksen mukaan epämääräiset yhteystiedot, sopimusten muuttaminen ja epäilyttävät toimitusohjeet voivat kieliä kumppanin epärehellisyydestä.

Yhdysvaltain kauppaministeriö, valtiovarainministeriö ja oikeusministeriö ovat julkaisseet listan pakotteiden kiertämiseen liittyvistä varoitusmerkeistä. Lista on osa Tri-Seal Compliance Note -muistiota, jonka tarkoituksena on auttaa yrityksiä tunnistamaan pakotteiden kiertämiseen liittyvät varoitusmerkit ja toteuttamaan asianmukaiset compliance-toimenpiteet Venäjään liittyvien pakotteiden ja vientivalvonnan kiertämisen estämiseksi.

Muistiossa tuodaan esiin tyypillisiä tilanteita, joissa pyritään käytännössä häivyttämään pakotteiden alaisten henkilöiden tai muiden osapuolten osallisuus kauppaan salaamalla venäläiset loppukäyttäjät ja niiden peitetoiminnot. Vastuullisen toimijan on tunnistettava tällaiset tilanteet.

Vastuullisen toimijan on tunnistettava tällaiset tilanteet.

Vaikka muistio lähestyy teemaa Yhdysvaltojen pakotteiden näkökulmasta, on siinä esitetty ohjeistus monilta osin yleispätevä ja hyödyllinen myös EU-pakotteiden compliance-menettelyissä.

Muistiossa tuodaan esiin pakotteiden kiertämiseen liittyviä varoittavia toimintatapoja (”red flag”) perustuen Yhdysvaltojen viimeaikaiseen oikeuskäytäntöön. Muun muassa seuraavat toimintatavat voivat olla ns. ”red flag” -tilanteita:

Peiteoperaatiot ja yritysjärjestelyt

 • käytetään peiteyhtiöitä tai muita vastaavia instrumentteja omistuksen, rahoituksen lähteen tai peiteoperaatioon liittyvien maiden häivyttämiseksi esittämällä, että peiteyritykset ovat loppukäyttäjiä, vaikka tosiasiallinen loppukäyttäjä on aivan muu taho
 • käytetään peitenimiä välittäjien ja loppukäyttäjien todellisen henkilöllisyyden salaamiseksi
 • asiakas käyttää henkilökohtaisia sähköpostiosoitteita yrityksen sähköpostiosoitteiden sijaan
 • epäilyttävän monimutkaiset yritysjärjestelyt tai kansainväliset yritykset, jotka käyttävät asuinosoitteita tai osoitteita, jotka ovat yhteisiä useille omistuksellisesti läheisille yhtiöille
 • asiakkaana liiketoimintayksiköt joilla ei ole varsinaista uskottavaa fyysistä läsnäoloa (normaali toimisto fasiliteetteineen sekä tarvittava henkilöstö)
 • asiakkaan IP-osoite ei vastaa asiakkaan ilmoittamia sijaintitietoja
 • liiketoimintayksiköt eivät ole verkossa
 • kansainvälisiin pankkisiirtoihin osallistuu peiteyhtiötä, jotka sijaitsevat eri lainkäyttöalueilla kuin missä ao. yhtiö on rekisteröity

Sopimukset

 • asiakas on haluton antamaan tietoja tuotteen loppukäytöstä ja/tai toimittamaan loppukäyttäjätodistusta
 • vakiodokumentaation sisältöä muutetaan, ehkä tarkoituksena esimerkiksi häivyttää loppuasiakas
 • muutetaan jo olemassa olevia sopimuksia, joiden pohjalta on aiemmin suunniteltu lähetettäväksi Venäjälle tai Valko-Venäjälle tuotteita tai sovittu niiden maksamisesta

Toimitus

 • kauppasopimuksen mukaisten tuotteiden toimitus jaetaan useisiin lähetyksiin ilman selkeää perustetta
 • ostokset reititetään Kiinan (mukaan lukien Hongkong ja Macao), Armenian, Turkin ja Uzbekistanin kautta, jotta niitä voidaan käyttää hankintojen jälleenlastauspisteinä tuotteiden ohjaamiseksi edelleen Venäjälle tai Valko-Venäjälle
 • toimitusohjeisiin tehdään viime hetken muutoksia, jotka ovat ristiriidassa asiakkaan aiemman toimitushistorian tai sen muiden liiketoimintakäytäntöjen kanssa
 • asiakas kieltäytyy tavanomaisesta asennuksesta, koulutuksesta tai huollosta
 • maksu vastaanotetaan maista tai yrityksistä, jotka eivät ilmene loppukäyttäjätodistuksesta

Muistion esille nostamista tyyppitapauksista voidaan todeta varoittavien tilanteiden olevan sellaisia, että yritysten on täysin mahdollista havaita varoitusmerkit toimimalla vastuullisesti ja ottamalla käyttöön tarkoituksenmukainen compliance-menettely pakotteiden kiertämisen estämiseksi.

Yritysten on täysin mahdollista havaita varoitusmerkit.

Myös EU pyrkii kymmenennessä pakotepaketissaan tehostamaan pakotteiden vaikutusta sekä minimoimaan erityisesti pakotteiden kiertämisen riskin. Tällä pakotekokonaisuudella EU on ottanut käyttöön kaksikäyttötuotteiden ja kehittyneen teknologian sekä ampuma-aseiden kauttakulkukiellon Venäjän alueen kautta. Tämä tarkoittaa sitä, että nämä tavarat eivät voi enää kulkea EU:sta Venäjän alueen kautta kolmansiin maihin. Käytännössä siis esimerkiksi näiden tuotteiden vienti EU:sta Kazakstaniin transitokuljetuksena Venäjän kautta ei ole enää mahdollista.

Ota yhteyttä:

Petri Kekki
Legal Business Advisor
+358 50 555 2047
[email protected]

 

 


Lue myös:

Pakoteympäristö vaatii yrityksiltä tarkkuutta – Mitä asiakkaan tunteminen käytännössä tarkoittaa?

Back top top