Skip to Content
Ulkomaankauppa ja liiketoiminta Patrik Saarto
Avoin 2440
Aspon liikevaihto ja kannattavuus paranivat itämarkkinoilla valuuttojen heikentymisestä huolimatta

Aspon liikevaihto ja kannattavuus paranivat itämarkkinoilla valuuttojen heikentymisestä huolimatta

Aspo jatkaa asemiensa vahvistamista Venäjällä.

  • Aspon liikevaihto kasvoi itämarkkinoilla kolmannella neljänneksellä valuuttojen heikentymisestä huolimatta.
  • Leipurin odottaa varovaista investointien kasvua Venäjällä.
  • Telko jatkaa Venäjällä panostamalla muun muassa korkeamman jalostusasteen erikoiskemikaaleihin.

Monialayhtiö Aspo paransi kolmannella neljänneksellä liikevaihtoaan ja -voittoaan, käy ilmi Aspon osavuosikatsauksesta. Liikevaihto kasvoi 7,2 prosenttia 136,3 miljoonaan euroon, liikevoitto oli hieman vertailukautta korkeammalla 7,2 miljoonassa eurossa.

Aspo-konserni koostuu neljästä toimialasta. ESL Shipping on kuivia irtolasteja kuljettava varustamo, Leipurin tuottaa ratkaisuja leipomo- ja konditoriatuotteiden, elintarviketeollisuuden sekä kodin ulkopuolisen syömisen markkinoille, Telko on muoviraaka-aineiden ja teollisuuskemikaalien jakelija ja Kauko erikoistunut vaativien olosuhteiden laite- ja ohjelmistoratkaisuihin.

Toimialoista ESL Shipping ja Kauko kasvattivat liikevoittoaan, Leipurin ja Telko jäivät vertailukaudesta.

Itämarkkinoilla edelleen kasvua

Aspon Venäjästä, Ukrainasta ja muista IVY-maista koostuvan markkina-alueen liikevaihto kasvoi 5,6 prosenttia 45,6 miljoonaan euroon. Itämarkkinat ovat Aspon suurin markkina-alue. Aspo raportoi itämarkkinoiden kannattavuuden kasvaneen, joskin valuuttojen heikentyminen hidasti sekä Telkon että Leipurin liikevaihdon ja kannattavuuden kasvua.

Samaan aikaan ovat kasvaneet myös riskit sekä pakotteiden että protektionismin vuoksi. Aspon mukaan tulevan kehityksen ennustamisesta on tullut haastavampaa.

– Kotimaisen tuotannon suosiminen on lisännyt Venäjällä tuotettujen raaka-aineiden ja tarvikkeiden määrää teollisuustuotannossa laadun heikkenemisestä huolimatta. Tämä saattaa entisestään heikentää tuontiraaka-aineiden asemaa arvoketjussa ja alentaa katetasoa, mutta tuonnin määrän kasvu voi lisätä ulkomaisten raaka-aineiden kysyntää ja vastaavasti vähentää tähän liittyviä Aspon riskejä, osavuosikatsauksessa sanotaan.

Protektionismi saattaa Aspon mukaan vaikuttaa myös kuljetustoimintaan, etenkin arktisella alueella. Elo-syyskuussa ESL Shippingille luovutettiin Nanjingissa Kiinassa valmistetut maailman ensimmäiset nesteytettyä maakaasua polttoaineenaan käyttävät, jäävahvistetut irtolastialukset M/S Viikki ja M/S Haaga, jotka saapuvat Itämerelle Koillisväylän kautta.

– Protektionistiset toimet voivat vähentää merikuljetuksia Venäjän arktisella alueella Venäjän tiukentaessa sisäisen liikenteen määräyksiä muun muassa energiatuotteiden kuljetuksissa, Aspo arvioi.

”Kotimaisen tuotannon suosiminen on lisännyt Venäjällä tuotettujen raaka-aineiden ja tarvikkeiden määrää teollisuustuotannossa laadun heikkenemisestä huolimatta.”

Leipurin: volyymit kasvussa

Aspon osavuosikatsauksen mukaan Leipurin hintakategorialtaan kalliimpien tuotteiden kysyntä on itämarkkinoiden taloustilanteen vuoksi yhä edellisvuosia alhaisemmalla tasolla, mutta kategorian volyymi on kääntymässä kasvuun. Myös leipomoraaka-aineiden volyymit ovat kasvussa.

Vaikka valuuttakurssien heikentyminen vaikutti negatiivisesti Leipurin hintakilpailukykyyn, kasvoi itämarkkinoiden liikevaihto konemyynti mukaan lukien neljä prosenttia 8,6 miljoonaan euroon. Liikevoittoprosentti oli noin seitsemän prosenttia.

Aspo hakee nyt kasvua erityisesti leipä- ja kahvileipäsektoreilta sekä myymäläleipomoista ja odottaa myös investointien kasvavan.

– Venäjällä odotetaan varovaista investointien kasvua. Leipurin koneliiketoiminta jatkaa myynti- ja agenttiverkoston vahvistamista Leipurin kotimarkkinoiden ulkopuolella, katsauksessa sanotaan.

Telko: ympäristö ennallaan

Telkon liiketoimintaympäristö pysyi valuuttojen heikentyminen pois lukien muuttumattomana. Telkon itämarkkinoiden liikevaihto kasvoi niin ikään neljä prosenttia 34,8 miljoonaan euroon.

Liikevoittoprosentti oli noin neljä prosenttia. Itämarkkinoiden liikevaihto oli Telkon liikevaihdosta 52 prosenttia. Telko jatkaa panostamalla muun muassa erikoiskemikaaleihin.

– Venäjällä Telko jatkaa alueorganisaatioidensa vahvistamista. Lisäksi Telko panostaa itämarkkinoilla strategiansa mukaisesti korkeamman jalostusasteen erikoiskemikaaleihin ja life science –segmenttiin, Aspo kertoo katsauksessaan.

Lisää aiheesta:

Aspolta väkivahva toinen neljännes – itämarkkinoilla 15,2 prosentin kasvu

Back top top