Skip to Content
Maailma Patrik Saarto
Avoin 1711
EU julkaisi kuudennen pakotepaketin

Kuvituskuva. Kuva: Guillaume Périgois/Unsplash.

EU julkaisi kuudennen pakotepaketin

Paketti sisältää muun muassa öljyn tuontikiellon poikkeuksineen, kolmen pankin irrotuksen SWIFTistä sekä kemikaalien vientikieltoja.

EU on julkaissut kuudennen pakotepakettinsa. Päätöksellä 884 ja asetuksella 879 muun muassa kiellettiin öljyn tuonti Venäjältä, suljettiin kolme pankkia SWIFT-järjestelmästä ja otettiin käyttöön uusia vientirajoituksia. Päätöksellä 883 ja täytäntöönpanoasetuksella 878 lisättiin 65 henkilöä ja 18 yhteisöä pakotelistalle. Lisäksi päätöksellä 885 ja asetuksella 880 lisättiin poikkeuksia asetukseen 269/2014.

Uudet pakotteet kieltävät raakaöljyn ja tiettyjen öljytuotteiden oston, tuonnin tai siirron Venäjältä EU:hun. Asteittainen luopuminen venäläisen öljyn käytöstä kestää 6 kuukautta raakaöljyn osalta ja 8 kuukautta muiden jalostettujen öljytuotteiden osalta. Öljyn tuontikiellossa on poikkeuksia niiden maiden kohdalla, jotka ovat erityisen riippuvaisia venäläisen raakaöljyn putkikuljetuksista.

Kolme venäläispankkia suljetaan ulos SWIFT-järjestelmästä. Pankit ovat Sberbank, Credit Bank of Moscow ja Russian Agricultural Bank. Aikaisemmin SWIFTistä on suljettu seitsemän pankkia, jotka ovat Otkritie, Novikombank, Promsvjazbank, Rossija, Sovcombank, VEB ja VTB.

EU laajentaa luetteloa tavaroista ja teknologioista, jotka voivat edistää Venäjän puolustus- ja turvallisuussektorin teknologista kehittämistä. Luetteloon sisältyy 80 kemikaalia, joita voidaan käyttää kemiallisten aseiden valmistamiseen – lista löytyy asetuksen 879 liitteestä II. Lisäykset tulevat asetuksen 833/2014 liitteeseen VII.

EU kieltää laskentatoimen, tilintarkastuspalvelujen, mukaan lukien lakisääteinen tilintarkastus, kirjanpito- tai veroneuvontapalvelujen tai yritys- ja liikkeenjohdon konsultointi- tai suhdetoimintapalvelujen suoran tai välillisen tarjoamisen Venäjälle sijoittautuneille oikeushenkilöille, yhteisöille tai elimille. Kieltoa ”ei sovelleta sellaisten palvelujen tarjoamiseen, jotka on tarkoitettu yksinomaan sellaisten Venäjälle sijoittautuneiden oikeushenkilöiden, yhteisöjen tai elinten käyttöön, jotka ovat sellaisen oikeushenkilön, yhteisön tai elimen omistuksessa taikka yksinomaisessa tai yhteisessä määräysvallassa, joka on perustettu tai muodostettu jonkin jäsenvaltion lainsäädännön mukaisesti”.

EU keskeyttää kolmen Venäjän valtion omistaman tiedotusvälineen lähetystoiminnan EU:ssa. Tiedotusvälineet ovat Rossiya RTR/RTR Planeta, Rossiya 24/Russia 24 ja TV Centre International. EU kielsi maaliskuussa Russia Todayn ja Sputnikin lähetystoiminnan.

EU lisäsi henkilö- ja yhteisöpakotteiden listalle Venäjän joukkojen Butšassa ja Mariupolissa toteuttamista julmuuksista vastuussa olevia, sotaa kannattavia henkilöitä, johtavat liike-elämän edustajia, luetteloon merkittyjen oligarkkien perheenjäseniä ja Kremlin virkahenkilöitä sekä puolustusalan yrityksiä ja rahoitusalan yhteisön.

Katso tallenne kuudetta pakotepakettia käsitelleestä pakoteinfostamme:

Back top top