Skip to Content
Maailma Patrik Saarto
Avoin 1651
EU:n viides pakotepaketti syventää teknologiaviennin, raaka-ainetuonnin ja logistiikan rajoituksia

Kuva: Keiron Crasktellanos/Unsplash

EU:n viides pakotepaketti syventää teknologiaviennin, raaka-ainetuonnin ja logistiikan rajoituksia

Venäläisten kuljetusyritysten kuljetukset EU:ssa kielletään.

EU:n perjantaina 8.4. hyväksymä viides pakotepaketti Venäjää vastaan laajentaa aikaisemmin tänä keväänä asetettuja pakotteita mittavasti. Mukana on myös uusia pakotetoimia.

Suomen ulkoministeriö arvioi pakotteita koskevassa tiedotteessaan, että pakotteiden kokonaisvaikutukset Suomen ja Venäjän väliseen kauppaan ovat merkittävät, vaikka vienti Venäjälle onkin jo vähentynyt.

Teollisuuden koneita ja ajoneuvoja vientikieltoon

Sektorikohtaisia pakotteita laajennetaan päätöksellä 578 ja asetuksella 576.

Vientikiellot kohdistuvat kvanttitietokoneisiin, kehittyneisiin puolijohteisiin, huipputason elektroniikkaan, ohjelmistoihin, herkkiin koneisiin, kuljetusvälineisiin ja lentopetroliin. Vientikiellot kohdistuvat paitsi sotateknologiaan sekä öljyn- ja kaasunjalostukseen, myös teolliseen toimintaan. Kieltolistalla on erilaisia koneita, ajoneuvoja, pakkausmateriaaleja ja rakennusmateriaaleja.

Tuontikiellot koskevat muun muassa puu- ja sementtituotteita, lannoitteita, kaloja ja äyriäisiä sekä alkoholituotteita. Aikaisempia metallien tuontikieltoja laajennettiin. Kivihiilen tuonti kiellettiin elokuusta 2022 alkaen.

Logistiikassa kiellettiin uutena toimena venäläisten ja valkovenäläisten kuljetusyritysten maantiekuljetukset EU:n alueella. Venäjän lipun alla purjehtivien alusten pääsy EU-maiden satamiin kiellettiin.

Rahoitussektorilla muun muassa kiellettiin venäläisten yritysten pääsy EU:n julkisiin hankintoihin, EU:n jäsenmaiden valuutan määräisten seteleiden myynti Venäjälle ja Valko-Venäjälle sekä lopetetaan kaikki rahoitustuki venäläisille julkisille elimille.

Henkilö- ja yhteisöpakotteissa neljä venäläispankkia

Viidennessä pakotepaketissa lisättiin päätöksellä 582täytäntöönpanoasetuksella 581 ja asetuksella 580 217 henkilöä ja 18 yhteisöä pakotelistalle.

Yhteisöjen joukossa on neljä keskeistä pankkia – Otkritie, Novikombank, Sovcombank ja  VTB – joille asetetaan täydellinen liiketoimikielto. Pankkien varat jäädytetään ja ne suljetaan täysin pois EU:n markkinoilta. Pankit on jo aikaisemmin suljettu ulos SWIFT-järjestelmästä. Pankkien markkinaosuus Venäjän pankkisektorilla on 23 prosenttia.

Henkilöihin lukeutuu venäläisiä liike-elämän ja media-alan vaikuttajia ja viranomaisia sekä aiemmin pakotelistattujen henkilöiden perheenjäsenet. Mukana on muun muassa Venäjän presidentti Vladimir Putinin tyttäret.

Tulossa 14. huhtikuuta viidettä pakotepakettia koskeva pakoteinfo-EXTRA:

Pakoteinfo-EXTRA

Lue myös:

https://www.eastcham.fi/eun-pakotteet/

 

Back top top