Skip to Content
Energia ja kaivannaiset Patrik Saarto
Avoin 3638

Fortumille viimeisetkin hyväksynnät Venäjältä ja EU:lta Uniper-kaupassa - ostotarjouksen kaikki ehdot nyt täyttyneet

Fortum voi saattaa Uniper-kaupan järjestelyt loppuun 27. kesäkuuta mennessä.

Energiayhtiö Fortum on saanut Venäjältä ja EU:lta viimeisetkin tarvitsemansa luvat Uniper-kaupan loppuunsaattamiseen, käy ilmi Fortumin tiedotteesta.

Fortum on 15. kesäkuuta saanut Venäjän kilpailuviranomaisen hyväksynnän hankkia enintään 50 % Uniperin osakkeista ja äänioikeuksista.

Myös Euroopan komissio antoi EU:n kilpailulainsäädännön mukaisen hyväksynnän kaupalle. Viranomainen ei tiedotteen mukaan antanut kaupalle ehtoja.

Näin ollen Fortumin Uniperin osakkeista tekemän julkisen ostotarjouksen kaikki ehdot ovat nyt täyttyneet. Fortum voi saattaa järjestelyn loppuun 27. kesäkuuta 2018 mennessä.

Back top top