Skip to Content
Yhteiskunta ja politiikka Taneli Dobrowolski
Avoin 4279

Kysely: Venäläisten suhtautuminen yrittäjyyteen koheni

Suurin osa venäläistä ei kuitenkaan usko, että Venäjällä olisi mahdollista toimia yrittäjänä täysin avoimesti ja läpinäkyvästi.

Venäläiset suhtautuvat yrittäjyyteen voittopuolisesti erittäin hyvin. Suhtautuminen yrittäjyyteen on viime vuosina kohentunut selvästi, tutkimuslaitos WCIOM:in kyselystä selviää.

Helmikuussa tehdyn kyselytutkimuksen mukaan peräti 93 prosenttia kyselyyn vastanneista kertoi suhtautuvansa yrittäjyyteen hyvin tai pääosin hyvin. Huonosti tai pääosin huonosti asiaan suhtautuvien osuus oli vain viisi prosenttia. Suhtautuminen yrittäjyyteen on kohentunut, sillä esimerkiksi neljä vuotta sitten tehdyssä kyselyssä vastaavat luvut olivat 83 ja 9.

Suurin osa venäläistä ei kuitenkaan usko, että Venäjällä olisi mahdollista toimia yrittäjänä täysin avoimesti ja läpinäkyvästi. Kyselyyn vastanneista 56 prosenttia uskoi, että rehellinen yrittäjyys ei ole mahdollista, kun taas 41 prosenttia prosenttia uskoi sen olevan mahdollista. Kymmenen vuotta tehdyssä vastaavassa kyselytutkimuksessa luvut olivat selvästi synkemmät: 69 ja 21.

Yrittäjyys kiinnostaa nuoria

Noin joka neljäs venäläinen haluaisi toimia yrittäjänä. Yrittäjyydestä ovat kiinnostuneita erityisesti nuoret, sillä esimerkiksi 18-24 -vuotiaista venäläisistä 53 prosenttia kertoi olevansa kiinnostuneita yrittäjyydestä. 45-59 -vuotiaiden keskuudessa tällaisia oli enää 18 prosenttia.

Yrittämisen suurimmiksi ongelmiksi nimettiin byrokratia (26 prosenttia vastanneista), korkeat verot (20 %), rahoitusongelmat (14 %), alkupääoman puuttuminen (12 %) ja kova kilpailu (11 %). Korruption nimesi ongelmaksi kuusi prosenttia vastanneista.

Back top top