Skip to Content
Laki ja tulli Taneli Dobrowolski
Avoin 2900

Luovien alojen yrityksiä aiotaan tukea tuntuvilla vuokranalennuksilla Pietarissa

Lakimuutosesityksen mukaan Pietarin kaupunki siirtäisi osan omistuksessaan olevasta rakennuskannasta osan luovien yritysten käyttöön.

Pietariin on viime aikoina syntynyt runsaasti luovien alojen pienyrityksille tarkoitettuja toimitiloja. Tiloja on perustettu pääosin aiemmin teollisuuden käytössä oleviin rakennuksiin, joita on pienellä budjetilla kunnostettu pien- ja mikroyrittäjien käyttöön. Näihin tiloihin on muuttanut muun muassa käsityöläisiä, graafikkoja, pelisuunnittelijoita, mainostoimistoja, putiikkeja ja kahviloita.

Suurimmista luovien alojen komplekseista on tullut myös suosittuja nähtävyyksiä. Pietarin kaupungin investointikomitean on työstämän lakimuutoksen myötä tällaisia tiloja saattaa syntyä tulevaisuudessa runsaasti lisää.

Investointikomitea on työstänyt lakimuutoksen, jonka myötä kaupungin omistuksessa olevia teollisuusrakennuksia alettaisiin vuokrata luovien alojen yrityksille toimitiloiksi ilmaiseksi tai vain pientä korvausta vastaan. Uudistuksella halutaan tukea Pietarissa toimivia kulttuurin ja luovien alojen pienyritysten toimintaa, sanomalehti Delovoy Peterburg kirjoittaa.

Lakimuutosesityksen mukaan Pietarin kaupunki siirtäisi osan omistuksessaan olevasta rakennuskannasta osan luovien yritysten käyttöön. Ehdotus kohdistuu asumiskäyttöön soveltumattomiin, aiemmin pääosin kevyen teollisuuden käytössä olleisiin kohteisiin sekä historiallisiin rakennuksiin, kuten esimerkiksi palatseihin.

Luovien tilojen jälleenvuokraajille on tarkoitus luovuttaa kaupungin omistamista kiinteistöistä yhteensä noin 200 000 neilötä. Tilat vuokrataan sadasosalla vastaaville rakennuksille määritellystä normaalista vuokrahinnasta, eli käytännössä lähes ilmaiseksi.

Luovien tilojen käyttöön osoitettujen rakennusten vuokraajat sitoutuisivat esityksen mukaan alivuokraamaan 70 prosenttia tilojen pinta-alasta luovien alojen yrityksille, jollaisiksi on määritelty muun muassa taidegalleriat, museot, kirjastot, elokuva- ja televisiostudiot, arkkitehti- ja suunnittelutoimistot, muotoilualojen yritykset, tieteelliset tutkimusyritykset, koulutusta tarjoavat yritykset, sekä viihde- ja koulutuspalveluja tarjoavat yritykset. Loput 30 prosenttia tiloistaan luovien alojen tilojen vuokraajat voisivat jälleenvuokrata kaupalliseen käyttöön itse määrittelemällään vuokralla.

Viime vuoden loppupuolella Pietarin investointikomitea käynnisti pilottiprojektin, jossa luovien alojen tilojen käyttöön määriteltiin yhteensä seitsemän rakennusta.

— Lakimuutoksessa luetelluilla aloilla on pienet tuottomarginaalit ja niiden on vaikea selvitä markkinatasoisista toimitilavuokrista. Kun kolmannes rakennuksen pinta-alasta voidaan vuokrata markkinahintaan, tilaa ylläpitävä yhtiö saa siitä tuloja, joilla voi kattaa menojaan ja joita voi ohjata esimerkiksi rakennuksen kunnostukseen. Mikäli hanke onnistuu, moni käyttöä vaille jäänyt kaupungin omistuksessa oleva rakennus saa uuden elämän, suunnittelutoimisto BS Art Development Groupin toimitusjohtaja Aleksandr Basalygin kommentoi Delovoy Peterburgille.

Ei-asuinkäyttöön tarkoitettujen rakennusten siirtämistä luovien alojen käyttöön perustellaan myös sillä, että monet niistä ovat suojeltuja, eivätkä siten sovellu esimerkiksi kauppakeskusten käyttöön.

— Luovien tilojen kehittämisen näkökulmasta Pietari on erittäin hyvin tarkoitukseen soveltuva kaupunki, sillä täällä on paljon vanhoja teollisuusrakennuksia ja entisiä palatseja. Kulttuurihistoriallisesti merkittävien rakennusten remontoiminen on tarkoin säädeltyä, joten niiden ottaminen esimerkiksi kauppakeskusten käyttöön on erittäin hankalaa. Sen sijaan luovien alojen tiloja niistä voi tehdä jo pienilläkin kustannuksilla, luovien alojen tiloja hallinnoivat Freedom Team -yrityksen johtaja Dmitri Timurshin sanoo.

Back top top