Skip to Content
Laki ja tulli Patrik Saarto
Avoin 1316
Muutoksia Venäjän siirtohintamääräyksiin

Muutokset perustuvat OECD:n siirtohintamääräyksiin ja OECD:n BEPS toimenpide 13 –suosituksiin. Kuvituskuva.

Muutoksia Venäjän siirtohintamääräyksiin

Venäjällä on tullut voimaan merkittäviä muutoksia paikallisiin siirtohintamääräyksiin, kertoo asianajotoimisto Eversheds Sutherland.

Venäjällä on tullut voimaan merkittäviä muutoksia paikallisiin siirtohintamääräyksiin tänä vuonna (2018). Muutokset perustuvat OECD:n siirtohintamääräyksiin ja OECD:n BEPS toimenpide 13 –suosituksiin. Seuraavassa on asianajotoimisto Eversheds Sutherlandin SVKK:lle koostama lyhyt yhteenveto uudistuksesta.

Venäläisten yritysten, jotka kuuluvat monikansallisiin konserneihin, täytyy tehdä ilmoitus Venäjän veroviranomaisille 1.9.2018 mennessä siitä, että he kuuluvat kyseisiin konserneihin. Monikansallisella konsernilla tarkoitetaan konsernia, jolla on vähintään kaksi yhtiötä eri maissa. Venäjän viranomaiset vahvistavat kyseisen ilmoituslomakkeen. Tällaisten yhtiöiden täytyy laatia maakohtainen siirtohintadokumentaatio venäläisten määräysten mukaisesti. Se koostuu seuraavista osista:

  1. Paikallinen dokumentaatio, jossa dokumentoidaan paikalliset, riippuvaiset liiketoimet ja osoitetaan niiden markkinaehtoisuus. Dokumentaatio täytyy laatia ennakolta ja se täytyy luovuttaa 30 päivän kuluessa veroviranomaisen pyynnöstä.
  2. Globaali dokumentaatio, joka vastaa OECD:n BEPS toimenpiden 13:n konsernidokumentointivaatimuksia (Master file). Konsernidokumentoinnissa on yleisesittely mm. konsernin omistusrakenteesta, liiketoiminnasta, rahoitusrakenteesta, aineettomasta omaisuudesta jne. Sen muoto on vapaa. Venäläinen osapuoli voi käyttää esim. ulkomaisen emon laatimaa konsernidokumentointia, jos sellainen on laadittu. Konsernidokumentaation on luovutettava kolmen kuukauden kuluessa veroviranomaisten pyynnöstä.
  3. Maakohtainen dokumentaatio. (Country-by-Country Report tai CbCR). Dokumentissa raportoidaan mm. konsernin verottava tulo, liikevaihto, oma pääoma, tuloverot, työntekijälukumäärä jne. Raportointivelvollinen on konsernin emoyhtiö tai nimetty edustaja Venäjällä, joka on verovelvollinen Venäjällä. Tiedot maakohtaisella dokumentaatiolla yksilöidään maittain ilman jakoa ko. maassa olevien yhtiöiden välillä. Maakohtainen dokumentointi on pakollista ja tiedot on annettava 12 kuukauden kuluessa verovuoden päättymistä lukien.

Seuraavien monikansallisiin konserneihin kuuluvat yhtiöt on vapautettu maakohtaisesta dokumentoinnista Venäjällä:

  • Kansainvälinen konserni, jonka venäläisen emoyhtiön konsolidoitu liikevaihto on vähemmän kun 50 miljardia (billion) ruplaa.
  • Kansainvälinen konserni, jonka ulkomaisen emoyhtiön konsolidoitu liikevaihto on vähemmän kuin em. raja kotimaassaan.

Muutoksessa on omat sudenkuoppansa. Huolellinen ennakkovalmistautuminen ja paikallisten siirtohinta-asiantuntijoiden käyttö pienentävät osaltaan riskiä siitä, että paikalliset viranomaiset kyseenalaistavat dokumentoinnin riittävyyden.

Back top top