Skip to Content
Yhteiskunta ja politiikka Taneli Dobrowolski
Avoin 4440

Näin venäläiset säästävät taantumassa

22 prosenttia venäläisistä kertoi tammikuussa jatkaneensa säästämistä elintarvikehankinnoissaan.

Venäjän keskuspankin ja tutkimuslaitos FOM:in tekemän kyselytutkimuksen mukaan venäläisten kuluttajien luottamus talouteen on selvästi kohenemassa. Esimerkiksi kuluttajien odotuksia kuvaava luottamusindeksi nousi tammikuussa 113 pisteeseen, eli korkeimmilleen kahteen vuoteen.

Luottamusindeksin kohenemisesta huolimatta, 22 prosenttia venäläisistä kertoi tammikuussa jatkaneensa säästämistä elintarvikehankinnoissaan. Tasan vuosi sitten elintarvikehankinnoissa kertoi säästävänsä joka kolmas venäläinen kuluttaja.

Lähes puolet vastanneista (47 prosenttia) kertoi luopuneensa viimeisten kolmen kuukauden aikana jostain suunnitellusta suuresta hankinnasta. Näin vastanneiden osuus on pysynyt viimeksi kuluneen vuoden aikana lähes muuttumattomana.

Suurista menoeristä useimmin luovuttiin tai lykättiin remontin tekemisestä (18 % vastanneista) sekä ulkomaanmatkoista (17 %). Seuraavaksi eniten jouduttiin luopumaan kodintekniikan hankinnoista (9 %) ja kalusteostoista (7 %). Kaikkein vähiten oltiin luovuttukoulutusmenoista (3 %) ja tietokonehankinnoista (4 %).

Elintarvikehankinnoissa venäläiset säästivät tammikuussa eniten lihan ostamisessa, jossa kertoi säästäneensä 28 prosenttia kuluttajista. Seuraavaksi eniten säästettiin juustojen ja makkaroiden ostoissa (25 %) ja kalan hankinnassa. Kuluttajatuotteista eniten säästettiin vaate- ja jalkinehankinnoissa. Kaikkien vähiten säästettiin ruokaöljyissä, leivässä ja lastentavaroissa, joiden hankinnoissa kertoi säästävänsä kuusi prosenttia kuluttajista.

Back top top