Skip to Content
Venäjä Mikael Shepelenko
Avoin 281
Päivitettyä pakotetietoa

Kuvituskuva: Alexander Eremin/Unsplash.

Päivitettyä pakotetietoa

Euroopan unioni on päivittänyt ohjeistustaan Venäjälle asetettuihin pakotteisiin liittyen.

Euroopan unioni on ottanut käyttöön rajoittavia toimenpiteitä vastauksena Venäjän hyökkäyssotaan Ukrainaa vastaan. Pakoteasetukset ovat Euroopan unionin jäsenvaltioissa suoraan sovellettavaa lainsäädäntöä.

Euroopan komissio julkaisi 7.9.2023 päivitetyn ohjeistuksen Venäjä-pakotteisiin liittyen. Löydät asiakirjan tästä linkistä.

Ohjeiden tarkoituksena on antaa yleiskatsaus eurooppalaisille talouden toimijoille siitä, miten EU:n lainsäädännön edellyttämää asianmukaista huolellisuutta noudatetaan. Asiakirja on tarkoitettu käytännön oppaaksi, jossa hahmotellaan vaiheet, joita eurooppalaisten toimijoiden on sovellettava strategisia riskinarviointeja tehdessään. Tarkoituksena on vähentää tahatonta tai tahallista pakotteiden kiertämistä.

Lisäksi asiakirjassa annetaan ohjeita tehostetun due diligence -tarkastuksen toteuttamiseksi, muun muassa tarjoamalla käytäntöjä liikekumppaneiden, liiketoimien ja tavaroiden arviointia varten.

Asiakirjasta löytyy lisäksi säännöllisesti päivitettävät luettelot vientikiellon piiriin kuuluvista tuotteista ja teknologioista kuten taistelukenttätuotteista sekä taloudellisesti kriittisistä tuotteista.

Suomen ulkoministeriön ohjeistus

Suomen ulkoministeriö on laatinut 13.7.2023 suomenkielisen ohjeistuksen pakotteiden kiertämisen havaitsemiseen ja kiertämisen estämiseen. Löydät ohjeistuksen tästä linkistä.

Ohjeistuksella pyritään tukemaan yrityksiä vastuullisessa liiketoiminnassa. Siinä esitetään asianmukaista huolellisuutta koskevia suosituksia ja eurooppalaisten viranomaisten yhteistyössä identifioituja varoitusmerkkejä.

Ulkoministeriön ohjeistus ei ole luonteeltaan velvoittava asiakirja. Kyseessä on asiantuntijatasolla laadittu muistio, jonka valmistelussa on hyödynnetty eri EU-viranomaisten ohjeita ja viranomaisten tekemiä havaintoja pakotteiden kiertämisestä  

Ulkoministeriön ohjeistus sekä paljon päivittyvää pakotetietoa löytyy myös ulkoministeriön sivuilta.

 

 

Keskustelua aiheesta

Back top top