Skip to Content
Yhteiskunta ja politiikka Taneli Dobrowolski
Avoin 4185

Putin: Ympäristöhaittojen vuosittaiset kulut kuusi prosenttia BKT:sta

Vuosi 2017 on Venäjällä julistettu ekologian vuodeksi.

Presidentti Vladimir Putin isännöi joulukuun lopulla kuvernööreistä koostuvan valtakunnallisen neuvoston kokouksen, jonka aiheena oli ekologia ja kestävä kehitys.

Kokouksessa puhuneen Putinin mukaan ympäristöhaitat aiheuttavat vuosittain valtavia kuluja, jotka muodostavat noin kuusi prosenttia BKT:sta. Mikäli kuluihin huomioidaan myös ympäristötuhojen aiheuttamat terveysvaikutukset, kulut nousevat vuositasolla jopa 15 prosenttiin BKT:sta.

Istunnossa käsiteltiin myös jäteongelmia. Suurimpia ongelmia ovat alhainen kierrätysaste ja laittomat kaatopaikat, joiden pinta-alaksi arvioidaan noin 48 000 hehtaaria, mikä on yli kaksi kertaa Helsingin kaupungin pinta-ala.

Vuosi 2017 on Venäjällä julistettu ekologian vuodeksi. Luonnonvara- ja ympäristöministeri Sergei Donskoin mukaan vuoden hankkeisiin käytettäneen kolme miljardia euroa, josta suurin osa yksityistä rahaa. Suurin osa suunnitelluista aktiviteeteista nojaa kahteen ympäristölakihankkeeseen: jätehuoltolain uudistuksiin ja lakiin parhaan käytössä olevan teknologian (BAT) käyttöönotosta.

Back top top