Skip to Content
Metsä ja puunjalostus Taneli Dobrowolski
Avoin 4309

Puurakentaminen Venäjän metsäteollisuuden kehittämisstrategian keskiössä

Viimeisteltävänä olevan Venäjän metsäteollisuuden kehittämisstrategian 2030 on määrä esitellä uusia keinoja metsäsektorin kasvulle ja sen kansantaloudellisen merkityksen lisäämiselle. Yhdeksi keskeisistä kasvun lähteiksi strategiassa määritellään puurakentaminen, Idän Metsätieto kirjoittaa.

Venäjän kaupunkirakentaminen on perustunut perinteisesti metallin, betonin ja tiilen käyttöön. Tilanne on kuitenkin muuttumassa ja pientalojen kysynnän kasvaessa myös puurakentamista voidaan edistää. Kasvun varaa on, sillä Venäjällä puusta tehdään 12 prosenttia asuintaloista. Esimerkiksi USA:ssa, Kanadassa ja Euroopassa puutalojen osuus yltää 40 prosenttiin.

Puurakentamisen kasvua hidastavia tekijöitä on kuitenkin useita. Puukerrostalojen rakentamista estävät puuttuvat rakennusmääräykset ja paloturvallisuussäännöt, eikä puun käyttö julkisten kohteiden rakentamisessa ole yleistä Venäjällä. Ratkaisuna esitetään muun muassa puurakentamisen kiintiöiden sisällyttämistä valtionohjelmiin. Puurakentamisen yleistymisen edellytyksenä on uusien puutuotteiden, kuten viilupuun ja OSB-levyn tuotannon käynnistäminen.

Teollisuus- ja kauppaministeriöltä tukea lainvalmisteluun

Venäjällä puutalorakentamista käsiteltiin laajalti viimeksi Moskovassa järjestetyssä puurakentamisen kongressissa. Tilaisuudessa puhuneen teollisuus- ja kauppaministeriön valtiosihteeri Viktor Jevtuhovin mukaan Venäjän kaupungeissa on olemassa kaikki edellytykset puukerrostalorakentamiselle. Valtiosihteeri muistutti, että puukerrostalohankkeita on toteutettu menestyksekkäästi jo useissa valtioissa.

— Kokemus on osoittanut, että puurakentaminen on yksi ympäristöystävällisimmistä rakennustavoista. Esimerkiksi Yhdysvalloissa ja Suomessa puurakentamisen osuus pientaloissa on jo yli 80 prosenttia. Venäjällä vastaava osuus on vain 25 prosenttia.

Viktor Jevtuhov lupasi, että tarvittavat lainmuutokset puukerrostalojen rakentamisen mahdollistamiseksi valmistellaan vielä tämän vuoden aikana.

Back top top