Skip to Content
Energia ja kaivannaiset Taneli Dobrowolski
Avoin 4352

Rosatom haluaa kehittää tuuliturbiinien venäläistä tuotantoa

Rosatom aikoo rakentaa 610 MW:n edestä tuulivoimaloita vuosina 2018-2020 sekä lokalisoida tuuliturbiinien komponenttien ja yksiköiden tuotanto.

Rostatom on kertonut tiedotteessaan aloittavansa yhteistyön hollantilaisen tuuliturbiinien valmistajan Lagerwey-yhtiön kanssa tuulivoimahankkeiden toteuttamiseksi Venäjällä.

Kumppanuuden tarkoituksena on kehittää tuuliturbiinien venäläistä tuotantoa. Rosatom kertoi jo viime kesäkuussaan haluavansa investoida 83 miljardia ruplaa, eli noin 1,1 miljardia euroa tuulivoimaloihin Venäjällä.

Rosatom perustelee kiinnostustaan tuulivoimarakentamista kohtaan sillä, että se voisi tuulivoimateknologiaa lokalisoimalla hyödyntää vapaana olevaa teknologiatuotantokapasiteettiaan. Lisäksi Rosatom aikoo käyttää hankkeessaan hyväkseen Venäjän valtion pari vuotta sitten käynnistämää Renewable Projects Competitive Selection -ohjelmaa. Ohjelman puitteissa uusiutuvaan energiaan investoivat yritykset saavat rakennetulle sähköntuotantokapasiteetilleen takuuhinnan 15 vuoden ajan, millä taataan investoinnin tuottotaso.

Samaa ohjelmaa on hyödyntänyt myös suomalainen Fortum, joka rakentaa 35 megawatin tuulivoimapuistoa Uljanovskin lähistölle Venäjällä. Fortum investoi hankkeeseensa noin 65 miljoonaa euroa.

— Puhumme täysin uuden teollisuusalan muodostumisesta Venäjällä. Kyseessä ei ole pelkästään tuulivoimaloiden rakentaminen vaan myös uusien teknisten määräysten kehittäminen, sekä lisäksi henkilökunnan kouluttaminen, tuotannon lokalisointi ja sertifiointi ja tuulivoiman tutkimus- ja kehitystyö, toteaa Rosatomin ensimmäinen varapääjohtaja Kirill Komarov yhtiön julkaisemassa tiedotteessa.

Rosatomin ennakkoarvioiden mukaan vuoteen 2024 mennessä Venäjän tuulivoimamarkkinat koostuvat 3,6:n gigawatin tuotannosta ja noin 200 miljardin ruplan vuotuisesta liikevaihdosta. Mahdollista kysyntää tuulivoimaloiden rakentamiselle Venäjällä, tuuliturbiinien ja lisätarvikkeiden tuotannolle sekä käyttö- ja huoltopalveluille vuoteen 2024 mennessä arvioidaan olevan 400 miljardin ruplan edestä.

Rosatom aikoo rakentaa 610 MW:n edestä tuulivoimaloita vuosina 2018-2020 sekä lokalisoida tuuliturbiinien komponenttien ja yksiköiden tuotanto, mukaan lukien lapojen tuotanto, teholtaan 250 MW vuodessa. Lokalisoinnista vastaavat Rosatomin tuotantolaitokset Atomenergomash ja UMATEX Group.

Mahdollisuuksia suomalaisille?

Suomessa on viime vuosina käynnistetty runsaasti tuulivoimahankkeita, joiden myötä on syntynyt uutta osaamista sekä tuulivoimaprojektien toteuttamisessa, että tuulivoiman teknologiaratkaisuissa erityisesti infrastruktuurin osalta.

— Nyt Suomen tuulivoiman tariffikiintiö on täyttymässä ja uusia hankkeita ei aloiteta ennen kuin kehitteillä oleva uusiutuvan energian uusi tukijärjestelmä on otettu käyttöön. Siksi Suomessa olisi runsaasti kapasiteettia tuulivoimahankkeiden suunnitteluun ja toteuttamiseen myös naapurimaissa, Lappeenrannan yliopiston professori Olli Pyrhönen kertoi SVKK:lle viime vuoden helmikuussa.

Pyrhösen mukaan suomalaiset toimijat olisivat ilman muuta kiinnostuneita tuulivoimaprojekteista myös Venäjällä.

— Toki markkina kiinnostaisi myös muita eurooppalaisia toimijoita, mutta suomalaisten etuna on muun muassa kylmän ilmaston aiheuttamien erityisvaatimusten hallitseminen. Hankkeiden toteuttamisen kannalta tärkeässä roolissa on myös riittävä kannattavuus sekä investointeihin liittyvien taloudellisten riskien hallinta. Näihin voidaan vaikuttaa tarkoituksenmukaisella tukipolitiikalla, Olli Pyrhönen arvioi.

Back top top