Skip to Content
Ukraina Patrik Saarto
Avoin 675
Suomen Ukrainan-kauppa kääntyi kasvuun

Maidanin aukio Kiovassa. Kuvituskuva: Gleb Albovsky/Unsplash.

Suomen Ukrainan-kauppa kääntyi kasvuun

Suomesta on viety aiempaa enemmän puhelinlaitteita, perävaunuja ja valmistaloja.

  • Suomen vienti Ukrainaan kasvoi tammi-kesäkuussa vuodentakaisesta, tuonti väheni.
  • Viennin rakenne on pysynyt pääosin ennallaan, mutta puhelinlaitteiden, perävaunujen ja valmistalojen vienti on sodan alettua kasvanut.
  • Tuonnissa rautamalmi on noussut merkittäväksi tuotteeksi, minkä lisäksi myös maissin tuonti on kasvanut.

Venäjän hyökkäys Ukrainaan helmikuussa 2022 vaikutti merkittävästi Ukrainan ulkomaankauppaan. Suomen tavaravienti Ukrainaan syöksyi heti hyökkäyksen jälkeen maaliskuussa 83,0 prosenttia vuodentakaisesta, käy ilmi Suomen tullin tilastoista. Kaikkiaan vienti jäi viime vuonna 38,4 prosenttia ja tuonti 18,0 prosenttia jälkeen vuodesta 2021. Viennin arvo oli 146,6 miljoonaa euroa ja tuonnin arvo 87,6 miljoonaa euroa.

Kauppa sotaa käyvän Ukrainan kanssa alkoi ensimmäisen sotakevään jälkeen elpyä. Tänä vuonna tavaraviennin arvo Suomesta Ukrainaan on kasvanut tammi-kesäkuussa 40,3 prosenttia vuodentakaisesta. Viennin arvo oli 84,0 miljoonaa euroa. Tavaratuonnin arvo Ukrainasta Suomeen on vähentynyt edelleen 19,4 prosenttia ollen tammi-kesäkuussa 40,5 miljoonaa euroa.

Teksti jatkuu kuvaajan jälkeen.

Kauppa ei ole palannut sotaa edeltävälle tasolleen, mutta viennin osalta sen rakenne on sota-ajasta huolimatta pysynyt pääosin ennallaan. Viennissä arvoltaan suurimpia tuoteryhmiä ovat edelleen paperi, koneet ja kuljetusvälineet, öljytuotteet ja kemia. Tuonnissa sen sijaan rautamalmi on noussut merkittäväksi tuotteeksi ohi jalostetumpien metallituotteiden, vaatteiden, huonekalujen ja koneiden. Myös maissia tuotiin aiempaa tavanomaista paljon enemmän.

Takana ovat myös finanssikriisiä edeltäneet huippuvuodet, jolloin vienti ylitti puoli miljardia euroa, samoin kuin 2010-luvun huiput vuosikymmenen alussa ja lopussa.

Teksti jatkuu kuvaajan jälkeen.

Puhelinlaitteiden, perävaunujen ja valmistalojen vienti kasvussa

Tammi-kesäkuussa arvoltaan suurin tavararyhmä olivat eri raaka-aineista valmistetut tavarat, joiden vienti kasvoi 21,4 prosenttia ja oli 29,2 miljoonaa euroa. Siitä 24,1 miljoonaa oli paperia ja kolme miljoonaa rauta- ja terästuotteita, pääasiassa levyvalmisteita. Paperin viennin arvo kasvoi 41,2 prosenttia ja volyymi 17,0 prosenttia, mutta arvo on vielä neljänneksen ja volyymi yli puolet sotaa edeltänyttä aikaa pienempi. Levyvalmisteiden viennin arvo väheni 12,9 prosenttia.

Koneiden, laitteiden ja kuljetusvälineiden vienti kasvoi 99,9 prosenttia ja oli 21,5 miljoonaa euroa. Eniten vietiin eri alojen erikoiskoneita, mukaan lukien traktoreita, 7,3 miljoonalla eurolla. Erikoiskoneiden vienti kasvoi 34,0 prosenttia. Suurin muutos tapahtui puhelin-, radio- ja televisiolaitteissa, joita vietiin moninkertaisesti viime vuosia suuremmalla summalla, 6,3 miljoonalla eurolla. Moninkertainen kasvu kirjattiin myös perävaunuihin, joita vietiin 3,8 miljoonalla eurolla. Lisäksi sähkölaitteita vietiin 1,7 miljoonalla ja teollisuuden yleiskoneita 1,5 miljoonalla eurolla.

Raffinoitujen öljytuotteiden vienti kasvoi 91,7 prosenttia ja oli arvoltaan 12,0 miljoonaa euroa. Öljytuotteita on viety Ukrainaan vastaavia määriä aikaisempinakin vuosina ennen sotaa. Kemiallisten aineiden viennin arvo kasvoi 42,7 prosenttia ja oli 11,4 miljoonaa euroa. Siitä 5,2 miljoonaa muodostui lääkevalmisteista, joiden vienti kasvoi 82,4 prosenttia.

Lisäksi Ukrainaan vietiin 6,2 miljoonalla eurolla valmiita tavaroita. Siitä 2,8 miljoonaa oli kojeita ja mittareita, joiden vienti väheni 32,3 prosenttia, mutta 1,3 miljoonaa tehdasvalmisteisia taloja, joiden vienti kasvoi 462,2 prosenttia. Elintarvikkeiden vienti väheni 17,7 prosenttia ja oli arvoltaan 4,0 miljoonaa euroa.

Teksti jatkuu kuvaajan jälkeen.

Rautamalmi ja maissi uusia tuontituotteita

Tavaratuonnissa Ukrainasta on tuotu Suomeen touko- ja kesäkuussa aiemmasta historiasta poiketen yhteensä 64 099 tonnia rautamalmia 9,6 miljoonalla eurolla. Tämä ja 2,9 miljoonan arvoinen öljykasvien siementen tuonti siivittivät raaka-aineet suurimmaksi tavararyhmäksi tuonnissa Ukrainasta. Kaikkiaan raaka-aineiden tuonnin arvo oli 13,3 miljoonaa euroa.

Eri aineista valmistettujen tavaroiden, kuten vaijereiden, rautatuotteiden, tekstiilien ja vanerin tuonti väheni 64,1 prosenttia ja oli arvoltaan 9,2 miljoonaa euroa. Valmiiden tavaroiden, kuten vaatteiden, tuonti kasvoi kolme prosenttia ollen 7,1 miljoonaa euroa.

Koneiden ja laitteiden, kuten eri alojen erikoiskoneiden ja sähkölaitteiden tuonti väheni 47,0 prosenttia ja oli arvoltaan 5,9 miljoonaa euroa.

Elintarvikkeiden tuonnin arvo kasvoi 16,2 prosenttia viljan tuonnin myötä ja oli 3,0 miljoonaa euroa. Viljaa tuotiin tavanomaisesta poiketen vajaalla puolellatoista miljoonalla eurolla, josta 1,4 miljoonaa oli maissia. Maissia on aiempina vuosina tuotu enemmän vain vuosina 2018 ja 2019.

Tutustu Ukrainan uudelleenrakentamiseen:

Ukraina

Back top top