Skip to Content
Uzbekistan Patrik Saarto
Avoin 323
Suomen Uzbekistanin-kauppa kasvoi alkuvuonna sähkömoottoreiden ja terästankojen vetämänä

Kuva: Farhodjon Chinberdiev/Unsplash.

Suomen Uzbekistanin-kauppa kasvoi alkuvuonna sähkömoottoreiden ja terästankojen vetämänä

Suomesta vietiin toukokuussa paljon sähkömoottoreita ja -generaattoreita ja tuotiin maaliskuussa terästankoja.

Tavaraviennin arvo Suomesta Uzbekistaniin kasvoi tammi-kesäkuussa 159,8 prosenttia vuodentakaisesta, käy ilmi Suomen tullin tilastoista. Tavaraviennin arvo oli 36,7 miljoonaa euroa.

Tavaratuonnin arvo Uzbekistanista Suomeen kasvoi 35,9 prosenttia ja oli 2,3 miljoonaa euroa.

Teksti jatkuu kuvaajan jälkeen.

Viennistä 26,7 miljoonaa muodostui koneista, laitteista ja kuljetusvälineistä, joiden vienti kasvoi 562,5 prosenttia. Koneviennistä 15,0 miljoonaa oli sähkögeneraattoreita ja -moottoreita, joiden viennistä yli puolet ajoittui toukokuuhun. Sähkömoottoreiden ja -generaattoreiden vienti Uzbekistaniin alkoi kasvaa vuoden 2022 jälkipuoliskolla ja on moninkertaistunut aiemmista vuosista. Vuonna 2022 niiden viennin arvo oli 4,8 miljoonaa euroa.

Koneviennistä 5,0 miljoonaa euroa oli teollisuuden yleiskoneita, kuten pumppuja ja venttiileitä. Yleiskoneiden viennin arvo kasvoi 233,4 prosenttia. Eri alojen erikoiskoneiden, kuten maansiirtokoneiden, viennin arvo kasvoi 493,4 prosenttia ja oli 3,0 miljoonaa euroa. Sähkökoneiden ja -laitteiden vienti kasvoi voimakkaasti ja oli arvoltaan 1,1 miljoonaa euroa.

Eri raaka-aineista valmistettujen tavaroiden vienti väheni tammi-kesäkuussa 31,1 prosenttia ja oli arvoltaan 3,8 miljoonaa euroa. Viennin supistuminen johtui paperista, jonka viennin arvo väheni 44,8 prosenttia ja oli 2,8 miljoonaa euroa. Paperin viennin volyymi väheni 52,1 prosenttia.

Elintarvikkeiden viennin arvo Uzbekistaniin kasvoi 164,4 prosenttia ja oli arvoltaan 2,9 miljoonaa euroa. Elintarvikevienti koostuu kokonaan maitotaloustuotteista, kuten rasvoista ja juustosta. Elintarvikkeiden viennin volyymi kasvoi 96,3 prosenttia.

Lisäksi Suomesta vietiin Uzbekistaniin pääosin erittelemättömiä kemiallisia tuotteita 1,6 miljoonalla eurolla ja valmiita tavaroita, kuten kojeita ja mittareita, 1,2 miljoonalla eurolla. Kemian vienti väheni 48,0 prosenttia, mutta valmiiden tavaroiden vienti kasvoi 203 prosenttia.

Teksti jatkuu kuvaajan jälkeen.

Terästankoja maaliskuussa

Tavaratuonnista Uzbekistanista kolme neljäsosaa muodostui tammi-kesäkuussa eri raaka-aineista valmistetuista tuotteista, pääasiassa terästangoista ja -profiileista. Tuoteryhmän tuonnin arvo oli yhteensä 1,7 miljoonaa euroa, josta 1,3 miljoonaa oli terästankoja ja -profiileja. Tuonti ajoittuu lähes kokonaan maaliskuuhun.

Kemiallisten tuotteiden, pääasiassa valmistamattomien muovien, tuonti Uzbekistanista väheni 73,1 prosenttia vuodentakaisesta ja oli arvoltaan 0,4 miljoonaa euroa.

Aiheesta aiemmin:

Konevienti Uzbekistaniin harppasi toukokuussa

 

Back top top