Skip to Content
Yhteiskunta ja politiikka Taneli Dobrowolski
Avoin 4757

Venäjä kiristää Pohjois-Koreaa vastaan asettamiaan pakotteita

Venäjän ulkoministeriö on valmistellut asetuksen, joka kiristää Venäjän Pohjois-Koreaa vastaan asettamia pakotteita. Asetus julkaistiin tiistaina ulkoministeriön sivuilla.

Asetus kieltää kaiken tieteellis-teknisen yhteistyön pohjoiskorealaisten henkilöiden tai organisaatioiden kanssa. Poikkeuksen tekee ainoastaan lääketieteellinen yhteistyö sekä yhteistyö ydinvoiman ja avaruusteknologian kehittämisessä sellaisissa tapauksissa, mikäli sille on YK:n turvallisuusneuvoston antama lupa.

Asetus kieltää eräiden metallien maahantuonnin Pohjois-Koreasta Venäjälle sekä niiden kuljettamisen Venäjän maaperän kautta. Poikkeuksen tekevät hiilen ja malmin ostaminen, mikäli kauppoja tehdään sellaisten yritysten kanssa, joihin ei aiemmin ole kohdistettu pakotteita Pohjois-Korean ydinaseohjelmasta johtuen.

Venäjä suunnittelee lisäksi sulkevansa Pohjois-Koreassa toimivien pankkiensa edustustoja. Toimintaa saavat jatkaa vain sellaiset pankit, jotka toimivat Pohjois-Koreassa humanitaarista apua varten. Venäjällä toimivat pohjoiskorealaiset pankit menettävät toimilupansa. Venäjällä Pohjois-Korean hallussa olevissa kiinteistöissä saa asetuksen voimaantulon jälkeen harjoittaa ainoastaan diplomaattista toimintaa.

Back top top