Skip to Content
Laki ja tulli Inga Kairo
Jäsenille 1608

Venäjällä kaavaillaan uusia rajoituksia maassa toimiville teleoperaattoreille

Lakiehdotuksen mukaan ulkomainen valtio, kansainvälinen organisaatio, ulkomainen oikeushenkilö tai venäläinen yritys, jossa ulkomaisen omistuksen osuus on yli 20 prosenttia, ei voi suoraan tai välillisesti omistaa tai hallita yli 20 prosenttia tietoliikenteen yhdysliikennepisteestä.

Back top top