Skip to Content
Talous ja kuluttajat Inga Kairo
Avoin 3730

Venäjän investoinnit elpyneet

Investoinnit olivat kuitenkin edelleen kymmenesosan pienemmät kuin vuosien 2012–14 ensimmäisillä puoliskoilla.

BOFITin tuoreen raportin mukaan kiinteitä investointeja Venäjällä tehtiin määrältään yli 6 % enemmän tämän vuoden toisella neljänneksellä kuin vuotta aiemmin. Vuoden koko ensimmäisen puoliskon osalta vuosikasvu oli lähes 5 %. Investoinnit olivat kuitenkin edelleen kymmenesosan pienemmät kuin vuosien 2012–14 ensimmäisillä puoliskoilla.

Vuoden sisäisen tilastoinnin piiriin kuuluvat investoinnit lisääntyivät vuodentakaisesta noin 2,5 % vuoden ensimmäisellä puoliskolla, näkyy Rostatiin tietokannasta. Ne ovat lähinnä suurten ja keskisuurten yritysten sekä valtion investointeja (niiden osuus kaikista investoinneista on kolme neljäsosaa). Sen sijaan muut investoinnit, joissa ovat pienten yritysten ja harmaan talouden investoinnit sekä suuri osa kotitalouksien investoinneista, kasvoivat Rosstatin arvion mukaan yli 10 %. Myös vuoden 2009 taantumaa seuranneina investointien elpymis- ja kasvuvuosina nämä muut investoinnit kasvoivat paljon nopeammin kuin varsinaiset tilastoidut investoinnit.

Suurten ja keskisuurten yritysten sekä valtion investointien muodostamassa kokonaisuudessa investoinnit öljyn ja kaasun tuotantoon supistuivat vuoden ensimmäisellä puoliskolla prosentin verran vuotta aiemmasta kasvettuaan parin edellisen vuoden ajan. Öljynjalostusinvestoinnit pysyivät vuoden 2016 matalalla tasolla. Investoinnit öljyn ja kaasun putkikuljetuksiin sitä vastoin lisääntyivät 25 % muutaman vuoden luisun jälkeen. Sähkösektorin investoinnit vähenivät jyrkästi jo viidettä vuotta. Jalostusteollisuuden investoinnit (pl. öljynjalostus) kutistuivat kolmatta vuotta.

Investointien ripeä elpyminen etenkin vuoden toisella neljänneksellä on kiinnittänyt tarkkailijoiden huomiota eräiden kohtalaisen kertaluontoisten hankkeiden tuomiin investointiaaltoihin. Muun muassa Venäjän keskuspankki on viitannut Venäjän itäosassa kulkevan ja sieltä Kiinaan suuntautuvan Siperian voima -kaasuputken ja Kertshin salmen yli Krimille vievän sillan rakentamiseen sekä myös yritysten heinäkuun alussa umpeutuneen määräajan puitteissa tekemiin kassakoneiden ja -järjestelmien hankintoihin.

Venäjän kahdeksasta suuralueesta (federaatiopiiristä) kiinteät investoinnit elpyivät nopeimmin Kauko-idässä (20 %) sekä keskisellä suuralueella (15 %), mm. Moskovassa. Toisaalta investointien supistuminen jatkui Volgan ja Siperian suuralueilla. Venäjän yli 80 hallintoalueesta 36 alueella investoinnit lisääntyivät tuntuvasti, mutta yli puolella alueista investoinnit vähenivät edelleen. Investointien elpymisellä Moskovassa oli suuri osuus koko maan investointien toipumisessa, samoin kuin raaka-aineiden tuotantoon pohjaavilla Tjumenin, Sahan ja Amurin alueilla tehdyillä investoinneilla. Lisäksi iso vaikutus kaikkien investointien tilastoituun kasvulukemaan oli sillä, että Venäjän mm. valtion budjettivaroin tekemät investoinnit Krimille yli 3,5-kertaistuivat. Näiden seutujen investointien nousun ovat osaltaan aikaansaaneet em. kertaluontoiset hankkeet.

Back top top