Skip to Content

YIT:n toimitusjohtaja Kari Kauniskangas: ”Rakennamme Venäjällä parempaa elinympäristöä”

YIT on rakentanut toiminnalleen vahvat perustukset Venäjällä. Suomessa yhtiö on asuntorakentamisen markkinajohtaja ja Venäjällä suurin ulkomainen asuntorakentaja. Tällä hetkellä YIT:n Venäjälle rakentamissa asunnoissa on asukkaita jo yli 150 000 eli lähes saman verran kuin Turussa.

Teksti: Pirjo Peltola // Kuvat: YIT

YIT:n suomalaiset juuret ulottuvat viime vuosisadan alkuun, vuoteen 1912, jolloin ruotsalainen Ab Allmänna Ingeniörsbyrån perusti Suomen suuriruhtinaskuntaan Helsingin sivutoimipisteen. Suunnitelmissa oli päästä Suomen kautta Venäjän markkinoille. Ensimmäinen maailmansota ja Suomen itsenäistyminen sotkivat suunnitelmia ja toiminta loppui. Uusi alku saatiin vuonna 1920, kun suomalaiset liikemiehet jatkoivat toimintaa. Yrityksen nimeksi tuli Ab Allmänna Ingeniörsbyrån – Yleinen Insinööritoimisto Oy. Vähitellen myös itänaapurin markkinat avautuivat. Tämän päivän YIT on pörssiyhtiö, joka työllistää yli 5000 henkilöä Suomessa, Venäjällä, Baltian maissa sekä Tšekissä, Slovakiassa ja Puolassa.

YIT:n nyt jo yli 100 vuotta jatkunutta toimintaa on toimitusjohtaja Kari Kauniskankaan mukaan kannatellut ennen kaikkea yrityskulttuuri.

– YIT:n yrityskulttuurille on ominaista halu tehdä tulosta. Toinen tärkeä asia on jatkuva oman toiminnan kehittäminen. Kriiseissä kehittämistä pyritään vielä vähän voimistamaan. Yrityskulttuuria tukevat arvomme, joita ovat välittäminen, askeleen edellä, yhteistyö ja tuloksellisuus. Kulttuuriimme kuuluu myös vahva tulevaisuuden ennakointi. Seuraamme jatkuvasti maailmalla tapahtuvaa kehitystä ja muutoksia, arvioimme niiden vaikutuksia liiketoimintaamme ja reagoimme niihin nopeasti.

Kari Kauniskangas on työskennellyt YIT:llä käytännössä koko tähänastisen työuransa, kohta 20 vuotta. Koko konsernin toimitusjohtajaksi Kauniskangas nimitettiin vuonna 2013.

– Tulin YIT:lle kesätöihin vuonna 1997 ja siitä lähtien olenkin ollut YIT:n tai sen tytär- tai yhteisyritysten palveluksessa. Käytännössä kaikki yhtiön liiketoiminnot mukaan lukien Venäjä-liiketoiminnot, ovat tulleet tutuiksi eri työtehtävien kautta.

Rakennuskonsernin toimitusjohtajan kiinnostus alaan alkoi jo pikkupoikana ja sama into vie edelleen eteenpäin.

– Luulen että ammatinvalinta on tullut verenperintönä, sillä isäni on ollut rakennusalan diplomi-insinööri. Kotona on ollut näkyvillä rakennussuunnitelmia ja olen pikkupoikana seurannut satoja tunteja rakentamista työmaiden laidalla. Sittemmin opiskelin alaa Teknillisessä korkeakoulussa. Rakentamisessa on hienoa, että työstä jää aina konkreettinen jälki. Kun on mukana toteuttamassa onnistuneita projekteja voi sitten sanoa ylpeänä lapsilleen, että tämä on isän tai työkavereiden tekemä.

Toimitusjohtajan vapaa-aikakin kuluu usein käsillä tekemisen merkeissä kesämökkiä rakentaen tai muissa pihatöissä – tosin 3 ja 5 -vuotiaat lapset pitävät huolen, että vapaallakaan toimettomuus ei yllätä. Kauniskankaan keinot omasta fyysisestä kunnosta huolehtimiseen ovat juoksu- ja hiihtolenkit sekä suunnistaminen.

Vahvasti Venäjällä

YIT:n kansainvälisessä toiminnassa Venäjä on suurin ja merkittävin markkina. YIT:n brändi Venäjän asuntomarkkinoilla on vahva – onhan se suurin ulkomainen asuntorakentaja Venäjällä. Venäjä-kokemusta on karttunut jo 55 vuoden ajalta. Ensimmäinen yhtiön projekti silloisessa Neuvostoliitossa oli vuonna 1961 toteutettu tieurakka Murmanskin alueella. Seuraavat pari vuosikymmentä olivat YIT:lle isojen teollisuus- ja infraprojektien aikaa. Etabloitumisen ensiaskeleet yhtiö otti vuonna 1980, kun se perusti edustuston Moskovaan. 90-luvun lopulla YIT päätti paikallistaa toimintansa ja vähän myöhemmin keskittyä Venäjällä asuntorakentamiseen ja siitä alkaakin ihan uusi tarina.

– Venäjän rooli ja merkitys YIT:n toiminnassa on vaihdellut matkan varrella. YIT oli yksi niistä suomalaisista rakennusliikkeistä, jotka selvisivät omin jaloin 90-luvun lamasta. Varsin moni niistä projekteista, jotka auttoivat yhtiön rotkon yli, tehtiin Venäjällä. Niihin aikoihin konsernin rahoitusjohtaja oli odottamassa vientijohtajan ovella kysellen: ”Koska rahat saadaan?” Tämä kuvaa hyvin Venäjän liiketoimintojen tärkeyttä yhtiöllemme.

Kauniskangas kertoo, että vuoden 2010 vaiheilla YIT:n Venäjän toiminnan tulos oli erittäin merkittävä, lähes 80 miljoonaa euroa liikevoittotasolla. Koko konsernin tuloksesta se oli jo lähes 40 prosenttia ja myös sijoitettua pääomaa oli Venäjällä parhaimmillaan noin 600 miljoonaa euroa, joka oli koko konsernin sijoitetusta pääomasta noin kolmannes. Valitettavasti nyt tilanne ei enää näytä yhtä hyvältä. Ruplan voimakas devalvoituminen on johtanut kuluttajien ostovoiman heikkenemiseen, mikä heijastuu suoraan asuntomarkkinoille. Kauniskankaan mukaan yhtiön liikevaihto on nyt euroissa yli puolet vähemmän parhaista vuosista. Tuotantovolyymit ja sijoitetun pääoman määrä ovat pienentyneet.

– Uusia hankkeita käynnistyy Venäjällä kuitenkin koko ajan. Viime vuonna aloitimme yli 2500 asunnon rakentamisen, mikä on enemmän kuin Suomessa suoraan kuluttajille aloitettujen asuntojen määrä.

YIT:n asuntorakentamiseen keskittyneiden tytäryhtiöiden verkosto kattaa tällä hetkellä Venäjän suurimmat kasvukeskukset. YIT-yhtiöitä on Moskovassa, Pietarissa, Jekaterinburgissa, Donin Rostovissa, Kazanissa ja uusin Siperian tytär perustettiin Tjumeniin tämän vuoden elokuussa.

– Monissa Venäjän kaupungeissa liiketoimintamme on edelleen varsin kannattavaa. Siitä hyviä esimerkkejä ovat Jekaterinburg ja Kazan. Jekaterinburgissa talouskehitys on ollut myönteistä, sillä siellä on paljon puolustusvälineteollisuutta ja muuta vientiteollisuutta. Tatarstanin Kazanissa puolestaan öljy tuo edelleen kassaan rahaa, vaikka hinta onkin laskenut. Kazanissa ollaan hyvin kehityshakuisia ja uusia ideoita otetaan aktiivisesti käyttöön.

Kuva: YIT

Talouslamaan sopeutettua toimintaa

Vaikka Venäjän asuntomarkkinoilla on nyt melko hiljaista, niin YIT:n toimitusjohtaja katsoo tulevaisuuteen positiivisin mielin.

– Venäjä on iso ja lähellä Suomea oleva kehittyvä markkina ja uskon, että tulee taas aika, jolloin sielläkin talous kehittyy myönteisesti ja kuluttajien ostovoima kasvaa. Tästä syystä me pidämme yllä liiketoimintaamme kaikissa Venäjän yksiköissämme.

Kauniskangas korostaa, että Venäjällä asumisen tarve ei ole vähentynyt, mutta rahaa asuntojen ostoon on nyt niukemmin. Se tarkoittaa, että nyt ostetaan absoluuttiselta hinnaltaan edullisempia asuntoja.

kaunikangas-yit-04Venäjän asuntomarkkinoita helpottava ja YIT:n kannalta merkittävä asia oli Venäjän hallituksen keväällä 2015 tekemä päätös tukea uudismarkkinoiden asuntolainoja niin, että niiden korkotaso putosi 11–12 prosentin välimaastoon ja tuki jatkuu nykypäätöksellä ainakin tämän vuoden loppuun ja pääministeri Medvedevin lausuntojen perusteella mahdollisesti vielä pitempäänkin.

Myös YIT on omilla toimenpiteillään pyrkinyt helpottamaan venäläisten kuluttajien asunnonhankintaa. Asuntojen hintoja on saatu edullisemmaksi esimerkiksi siten, että asunto myydään betonipinnalla tai rakentamisessa käytetään oleellisesti edullisempia paikallisesti valmistettuja materiaaleja. Asuntojen kokoa on myös pienennetty.

– Asuntojen energiatehokkuudesta tai vastaavista laadullisista ja asuntojen toiminnallisuuteen vaikuttavista elementeistä emme ole tinkineet.

Kauniskangas painottaa, että YIT:n yksi tärkeä mainetekijä ja myyntiargumentti Venäjällä on suomalainen laatu ja luotettavuus.

– Meillä on erittäin vahva brändi ja maine: talomme ovat valmistuneet ajallaan ja sovitulla laadulla ja venäläisten mittapuun mukaan laatu on ollut erittäin hyvää.

Laadun varmistaminen ei YIT:llä lopu asunnon luovutukseen. Rakentamisen rinnalla YIT-konsernin toinen tärkeä toimintalinja Venäjällä on huoltoliiketoiminta. Asiakkaiden kokema asumistyytyväisyys on Kauniskankaan mukaan myös tärkeä laadun mittari.

– On erittäin tärkeää heti alusta alkaen pitää asuntojen talotekniset järjestelmät kuten lämmitykseen ja ilmanvaihtoon liittyvät koneet ja kalustot kunnossa, sillä niiden pitää kestää vuosia. Huoltopalvelumme nostavat muutenkin asumismukavuutta ja myös asuntojen jälleenmyyntiarvoa. Asunnon toimivuuden rinnalla pihan ja koko ympäristön siisteys ovat tärkeä osa kokonaiskuvaa. Meillä on tällä hetkellä lähes 30 000 asuntoa huollon piirissä.

YIT:n kädenjälki Venäjällä

– Olemme rakentaneet Venäjällä vuosien varrella yksittäisiä näyttäviä kohteita kuten Metropol-hotellin saneerauksen Moskovassa ja Angleterrre-Astoria -hotellin Pietarissa ja monia muita vastaavia hankkeita. Vaikutuksiltaan tärkeimpinä pidän kuitenkin rakentamiamme isoja asuinalueita. Olemme tähän mennessä rakentaneet Venäjällä jo yli 50 000 asuntoa. Olemme rakentaneet venäläisille asiakkaillemme hyvää elinympäristöä, jopa parempaa mitä siellä on ollut aikaisemmin ja toteuttaneet mitä suurimmassa määrin YIT:n missiota ”rakentaa parempaa elinympäristöä”.

Tämän päivän YIT on Venäjällä ennen kaikkea asuntojen rakentaja. Kauniskankaan mukaan urakointia ja infrarakentamista ei enää tehdä varsinaisina erillishankkeina, mutta kylläkin osana isompaa kokonaisuutta.

– Aika paljon rakentamisestamme tehdään aluehankkeina, joissa on enemmän kuin neljä asuintaloa samalla alueella. Usein alueelle tulee pysäköintitiloja, päiväkoteja, kouluja ja muita toimitiloja, joita mekin osaltamme rakennamme tai rakennutamme.

Vaikka asuinkohteet ovat Venäjän toimintojen keskiössä, niin lappua ei ole lyöty luukulle b to b -puolellakaan. Kauniskangas muistuttaa, että YIT:n Leningradin alueella sijaitsevassa Gorelovon yrityspuistossa on tarjolla tontteja uusille teollisuuslaitoksille ja yhtiö voi niitä myös rakentaa. Teollisuuspuistosta on tällä hetkellä rakennettu yli puolet.

Kuva: YIT

Erilainen toimintaympäristö

– Sanotaan, että Venäjällä ei koskaan mene niin huonosti tai niin hyvin kun länsimaissaa luullaan. Nytkään tilanne ei ole aivan niin musta kun suomalaisesta lehdistöstä voisi päätellä.

Venäjällä asiat voivat muuttua yllättävän nopeasti ja siksi siellä toimivien yritysten on hyvä ymmärtää toimintaympäristön erityispiirteitä. Länsimaiseen toimintatapaan tottuneen voi Kauniskankaan mukaan olla vaikea hyväksyä, että sopimukset eivät pidä tai että aivan puun takaa tulee muutoksia määräyksiin, normeihin ja vaatimuksiin. Näihin yllätyksiin pitää kuitenkin osata suhtautua rakentavasti, jos aikoo toimia Venäjällä.

– Oman kokemuksemme perusteella voin sanoa, että Venäjällä yhä useampi kaupunki toimii ennustettavasti ja ilmoittamiensa prosessien mukaisesti. Toinen puoli asiassa on, että emme itse oikaise missään kohdin. Venäjällä toiminta on haasteellista, mutta täysin mahdollista, kun noudattaa kaikkia annettuja määräyksiä.

Kauniskangas kertoo, että rakentajan pitkäjänteisyys voi joutua koetukselle esimerkiksi silloin kun kuvernööri vaihtuu. Silloin alueen hallinnossa saattaa valtava joukko työntekijöitä korvautua uuden esimiehen luottohenkilöillä. Tämän seurauksena prosessit voivat olla sekaisin jopa vuosia ennen kuin organisaatio järjestyy uudelleen ja ennen kuin toimijoille saadaan tehtyä selväksi, millaiset normit ja vaatimukset tällä kertaa ovat voimassa.

Kari Kauniskangas on ollut vaikuttamassa Venäjäasioihin myös SVKK:n hallituksen kautta vuodesta 2015 alkaen. Yhtenä kauppakamarin tehtävänä hän näkee juuri asianmukaisen tiedon välittämisen suomalaisille yrityksille Venäjän liiketoimintaympäristön haasteista ja myös mahdollisuuksista. Oikea tieto ja opastus auttavat yrityksiä välttämään mahdolliset sudenkuopat ja alkuun pääsee helpommin.

Kauniskangas korostaa, että Venäjällä menestyminen edellyttää myös taitoa luoda ja ylläpitää hyviä henkilösuhteita. Yksittäisten ja varsinkin pienempien yritysten voi olla vaikea päästä tapaamaan Venäjällä todellisia päätöksentekijöitä.

– SVKK:n sateenvarjon alla Venäjän toimintaympäristön seuranta, tarpeellisten suhteiden ja kontaktien löytäminen voi olla helpompaa kuin yksin toimiessa. Monet suomalaiset yritykset tekevät hyvää ja menestyksellistä liiketoimintaa Venäjällä. Mielestäni SVKK:n toimintaideassa on keskeistä juuri se, miten näitä kokemuksen kautta kertyneitä oppeja pystytään välittämään uusille Venäjän-kaupan toimijoille. Samoin pitäisi myös opastaa venäläisiä yhtiöitä, jotka ovat käynnistämässä liiketoimintaa Suomen suuntaan. Suomessa verkostot ja henkilösuhteet eivät ole niin kriittisiä kuin Venäjällä. Meillä hyvä tuote, oikeanlainen esittely ja markkinointi sekä lupausten pitäminen voivat olla riittäviä asioita.

Kauniskankaan vinkki Venäjän liiketoimintoja aloitteleville tai siellä jo toimiville suomalaisyrityksille on selkeä.

– Venäjällä vahva läsnäolo on välttämätön edellytys menestykselliseen toimintaan. Suomesta käsin ei voi hoitaa kaikkia asioita.

///

Rakennusyhtiö YIT:n Asuminen Venäjä -toimialan johtaja Teemu Helppolainen kertoo rakennussektorin kuulumisista SVKK:n Finnish Business in Moscow -tapahtumassa.

Back top top