Skip to Content
Jäsenyritykset

Työnantajabrändin merkitys korostuu Venäjällä

ANCOR kehottaa suomalaisia Venäjälle kansainvälistyviä yrityksiä suunnittelemaan huolella HR-strategiansa. Erityisen tärkeää on huomioida Venäjän markkinoiden erityispiirteet, työvoiman sitouttamisen haasteet sekä työnhakijoiden kasvavat odotukset työnantajaa kohtaan.

Teksti Inga Kairo  Käännös Mataleena Ikonen  Kuvat Ancor

Henkilöstöyritys ANCOR toimii yli 30 vuoden kokemuksella auttaen yrityksiä löytämään toimivia ratkaisuja HR-kysymyksiin. ANCOR-konsernin operatiivisten toimintojen johtaja Aleksei Mironov kertoo, että yritys on oikeastaan ollut HR-konsultoinnin ja rekrytoinnin kantaäiti Venäjällä. ANCOR kuului ensimmäisiin henkilöstöpalvelualan yrityksiin, jotka jo 90-luvun alkupuolella tarjosivat rekrytointiprosessien ulkoistamista.

Mironovin mukaan ANCORin asiakkaina oli aiemmin pääasiassa ulkomaisia yrityksiä, mutta nykyään venäläisten ja ulkomaisten yritysten määrä asiakaskunnassa on melko tasainen. ANCORin työntekijät seuraavat mielenkiinnolla suomalaisten yritysten investointeja Venäjällä. Esimerkiksi monet teollisuusyritykset ovat kiinnostavia.

– Suomalaisilla asiakkailla on aina ollut tärkeä rooli ANCORin liiketoiminnassa. Suurin osa Venäjällä hyvin menestyneistä suomalaisyrityksistä on jollain tavalla ollut tekemisissä kanssamme, Mironov kertoo.

Suhteisiin suomalaisyritysten kanssa on tietoisesti panostettu. ANCORin laajan osaamisen turvin asiakkaalle voidaan toimialasta riippuen tarjota erilaisia toimivia ratkaisuja. Myös kauppakamarin jäsenyys on ollut myönteinen tekijä tässä suhteessa.

– Jäsenyys Suomalais-Venäläisessä kauppakamarissa tarjoaa meille entistä enemmän mahdollisuuksia käydä tiiviimpää vuoropuhelua suomalaisten yritysten kanssa ja auttaa heitä liiketoimintansa kasvattamisessa Venäjällä, Mironov kiittelee.

”Jäsenyys Suomalais-Venäläisessä kauppakamarissa tarjoaa meille entistä enemmän mahdollisuuksia käydä tiiviimpää vuoropuhelua suomalaisten yritysten kanssa ja auttaa heitä liiketoimintansa kasvattamisessa Venäjällä.”

Pandemian vallassa

Huolimatta vuoden 2020 vaikeasta markkinatilanteesta ANCORin liikevaihto kasvoi yli 15 prosenttia. Mironovin mukaan tulos selittyy sillä, että yritykset kiinnittivät paljon huomiota henkilöstökysymyksiin ja irtisanomisia pyrittiin välttämään viimeiseen asti.

Suomalaisyritysten menestys Venäjällä pandemia- aikana on ollut vaihtelevaa. Mironov muistuttaa, että suomalaisilla yrityksillä on Venäjällä joka tapauksessa kova kansainvälinen kilpailu. Menneenä vuonna huomattiin, että jokunen suomalainen toimija jätti Venäjän markkinan.

– Tämän takia voidaan sanoa, että pandemiatilanne on vaikuttanut eri tavalla suomalaisten liiketoimintaan Venäjällä, ja yritykset ovat eri tavoin selvinneet itse kriisistä. Yleisesti ottaen ANCORilla on havaittu, että suomalaiset suuryritykset ovat kiinnostuneita Venäjän markkinoista ja valmiita yhteistyöhön, Mironov kommentoi.

Ancor

 

Henkilöstömarkkinoiden erityispiirteet

ANCORin tilastojen mukaan Venäjän työmarkkinat eroavat rakenteeltaan monien muiden maiden markkinarakenteista. Ensinnäkin Venäjällä työttömyysaste on matala, ja toisekseen Venäjän väestörakenne on haastava, sillä työikäisen väestön määrä vähenee maassa melko rajusti. Tästä seuraa, että yrityksillä on pulaa osaavasta henkilökunnasta.

Puhutaan maailmanlaajuisesta ilmiöstä Skills Gap, osaamisvajeesta. ANCORilla on huomattu, että vaikka Venäjällä uutta työpaikkaa etsii suuri määrä ihmisiä, yritykset eivät ole halukkaita palkkaamaan näitä ihmisiä, koska heiltä puuttuu tarvittavaa osaamista.

– Meillä on matala työttömyysaste, ketterät markkinat ja suuri kysyntä. Työtä etsivät ihmiset eivät suinkaan ole työttömiä, vaan he etsivät avoimia työpaikkoja parempien etujen toivossa, Mironov kuvailee tilannetta.

”Työtä etsivät ihmiset eivät suinkaan ole työttömiä, vaan he etsivät avoimia työpaikkoja parempien etujen toivossa.”

Sijoittajien haasteet Venäjällä

Mironovin arvion mukaan Venäjän tilanne ei ole yksiselitteinen. Jopa pandemian aikana työntekijät ovat pystyneet valitsemaan, millaista työtä tekevät. Tästä syystä yritysten tulee panostaa työnantajabrändin rakentamiseen.

– Suomalaiset yritykset ovat yleisesti ottaen hyvin kiinnostavia työnantajia Suomessa ja ympäri Eurooppaa, mutta tilanne ei ihan aina ole sama Venäjällä. Monet sijoittajat painivat samojen ongelmien kanssa. Yrityksen hakiessa kasvua uusien työntekijöiden houkutteleminen ja sitouttaminen jää usein viimeiseksi vaihtoehdoksi. On ollut tapauksia, joissa suunnitelmat ovat valmiina, mutta uusien työntekijöiden hankinta on osoittautunut vaikeaksi, tai jos se on onnistunut, niin nämä työntekijät ovatkin pian jättäneet yrityksen muiden mielenkiintoisempien mahdollisuuksien vuoksi, Mironov analysoi tilannetta.

Teollisuuden klusterit, kuten Pietari, asettavat omat paineensa kilpailla työvoimasta. Tämän takia kilpailuun tulee valmistautua huolellisesti. Venäjän markkinoiden riittävä tuntemus, osaavan työvoiman sitouttamisen haasteiden ja hakijoiden kasvavien odotusten huomioon ottaminen sekä oikein suunniteltu HR-strategia mahdollistavat liiketoiminnan menestyksekkään kasvun Venäjällä.

Tulevaisuuden näkymät

Mironovin mukaan Venäjän väestörakenne ei merkittävästi muutu lähitulevaisuudessa. Liike-elämässä kohdataan myös jatkossa työvoiman saatavuudesta johtuvia ongelmia. Työvoiman liikkuvuus ja työn perässä muuttaminen tulevat kasvamaan, työntekijöiden vaihtuvuus säilyy suurena, ja työntekijöitä on haastavaa motivoida pysymään työpaikoissaan.

ANCORin ennusteiden mukaan IT, teollisuus ja tekniikka ovat aloja, joilla työntekijöistä on eniten pulaa Venäjällä, ja näiden alojen osaajien tarpeen odotetaan vain kasvavan. Näin ollen markkinoilla säilyy jatkossakin tilanne, jossa työnantajat joutuvat kilpailemaan työntekijöistä.

Artikkeli on julkaistu Venlassa 1/2021. Lue näköislehti jäsentunnuksilla:

Venla 1/2021

Back top top