Skip to Content

Kriisi aloitti uudistuksen ja siitä syntyi EastCham Finland

Muutoksen alkuna on usein kriisi.

Näin on erityisesti silloin, kun muutos on yhtäkkinen. Laskin, että olen mennyt läpi kahdeksan työhöni suoraan liittyvää kriisiä urani aikana. Osa niistä on ollut globaaleja, kuten koronavirus. Osa on ollut paikallisia, mutta jokainen niistä on saanut aikaan prosesseja, jotka ovat muuttaneet merkittävällä tavalla toimintaympäristöä. Viisaat ovat sanoneet, että ei pitäisi päästää hyvää kriisiä menemään ohi hyödyntämättä sitä.

Kriisien syyt ovat usein meistä itsestämme riippumattomia. Tähän tilanteeseen joutui myös Suomalais-Venäläinen kauppakamari helmikuun lopulla. Venäjän aloittama sota Ukrainassa on johtanut siihen, että Suomen ja sen itäisen naapurin kauppa- ja taloussuhteisiin yleisemminkin tuli jälleen kerran epäjatkuvuuskohta.

Kauppakamarin tämänvuotisessa jäsenkokouksessa paikalle tulleet jäsenet ilmaisivat kuuluvasti toiveensa siitä, että kamari jatkaisi toimintaansa. Toivottiin myös, että Venäjä-seuranta jatkuu. Keskusteluissa kävi selväksi, että vanhan toimintamallin tilalle on haettava uusi modus operandi, mikä käytännössä tarkoittaa uusien maiden mukaan ottamista kamarin toimintaan. Tästä puolestaan seurasi loogisesti se, että kauppakamarin nimikin piti päivittää.

Yllä lueteltujen asioiden päättäminen on ollut helpoin osa sitä muutosprosessia, jonka olemme juuri käynnistäneet. Heti keväisen jäsenkokouksen jälkeen aloitimme kauppakamarin hallituksessa tulevaisuustyön. Varsinainen työ yhdessä jäsenyritysten kanssa alkaa kuitenkin vasta nyt. Kauppakamari on nyt EastCham Finland ja sen markkina-alue on laajentunut Keski-Aasiaan, Etelä-Kaukasiaan ja itäiseen Eurooppaan.

On ollut mieltä lämmittävää havaita se arvostus, mitä kauppakamarin työtä kohtaan osoitetaan eri puolella yhteiskuntaa. Konkreettisin osoitus tästä on kamarin yhdessä Venäjän Team Finland –tiimin kanssa äskettäin saama Elinkeinoelämän keskusliiton erityispalkinto. Se kertoo siitä, että tärkein resurssi, eli kamarin henkilökunta, on valmis vastaamaan ajan tuomiin haasteisiin ja tekemään töitä hartiavoimin kriisin keskellä.

Ratkaiseva rooli nyt ja tulevaisuudessa on kuitenkin teillä, kauppakamarin jäsenyrityksillä. Meillä on yhdessä mahdollisuus tulla vahvemmaksi ja monipuolisemmaksi yhteisöksi tekemällä töitä saman tavoitteen eteen. Teidän kommenttinne, toiveenne ja valmiutenne jakaa kokemuksianne ovat jatkossakin niitä rakennuspalikoita, joista muodostuu uusi entistäkin vahvempi yhteisö ja verkosto.

Ilkka Salonen

EastCham Finlandin hallituksen puheenjohtaja

Lue lisää:

Suomalais-Venäläinen kauppakamari on nyt EastCham Finland

Kauppakamari uudistui, mikä muuttuu?

Back top top