Skip to Content
Venäjä Patrik Saarto
Avoin 509
BOFIT julkaisi tuoreen Venäjä-ennusteen: BKT supistuu kaksi prosenttia tänä vuonna

BOFIT julkaisi tuoreen Venäjä-ennusteen: BKT supistuu kaksi prosenttia tänä vuonna

Venäjä on siirtymässä markkinataloudesta kohti omavaraista sotataloutta.

Venäjän talous supistuu vuonna 2023 kaksi prosenttia edellisvuodesta, arvioi BOFIT tuoreessa Venäjä-ennusteessaan. Vuonna 2024 BOFIT ennustaa kasvun olevan lähellä nollaa, mikäli sotatilanne ja pakotteet eivät merkittävästi muutu nykyisestä.

Hyökkäys Ukrainaan on BOFITin mukaan sysännyt Venäjän kohti omavaraistaloutta. Talouden resursseja siirtyy palveluista erityisesti sotateollisuutta ja kotimarkkinoita palvelevaan teollisuustuotantoon. Materiaaleissa joudutaan turvautumaan heikompaan laatuun ja lopputuotteet muuttuvat aiempaa yksinkertaisemmiksi. Rakennemuutoksen seurauksena talouden tuottavuus heikkenee ja potentiaalinen kasvuvauhti hidastuu alle prosenttiin pitkällä aikavälillä.

Epävarmuus hillitsee yksityisiä investointeja ja kotitalouksien kulutusta, mutta liikekannallepano, maastamuutto ja laajoista irtisanomisista pidättäytyminen epäisänmaallisena pitää myös työttömyyden alhaisena.

Keskeiseksi riskitekijäksi ennustekuvalle muodostuu Venäjän julkisen talouden kestävyys. BOFIT olettaa Venäjän kykenevän kattamaan lähivuosien alijäämät ilman huomattavia vaikeuksia, mutta valtion velanotto ei voi jatkua pitkään kiihdyttämättä inflaatiota ja syrjäyttämättä yksityisiä investointeja. Talouden siirtyminen markkinataloudesta kohti sotataloutta vaikeuttaa talouden analysointia ja heikentää BKT:n käyttöä talouden mittarina.

– Jos sotateollisuuden tuotanto kasvaa eivätkä hyökkäyksen tuhot kohdistu omaan maahan, sota tyypillisesti kasvattaa BKT:ta, ennusteessa sanotaan.

Ensimmäinen sotavuosi romutti ennusteet

Vuonna 2022 BOFIT arvioi Venäjän talouden supistuneen 2,1 prosenttia, mikä on alkuvuoden 2022 ennusteita vähemmän. Talouden supistuminen oli ennusteita pienempi muun muassa öljyn ja kaasun kallistumisen, venäläisten yritysten joustavuuden ja pakotteiden pitkien siirtymäaikojen vuoksi. Keskeistä oli myös talouspolitiikan nopea täyskäännös, jossa alijäämät hyväksyttiin, rahoitusmarkkinat suljettiin ja pääomien liikkumista rajoitettiin.

Sotaa ennen Venäjän talouden ennakoitiin kasvavan vuonna 2022 2,5 prosenttia, mutta sodan seurauksena talous on nyt viisi prosenttia ennusteita pienempi.

–  Tämän voi makrotasolla ajatella olevan ensimmäisen sotavuoden taloudellinen kustannus, katsauksessa sanotaan.

Arvioita Venäjän talouden kehityksestä

2022
2023
2024
IMF
-2,2
0,3
2,1
Maailmanpankki
-3,5
-3,3
2,1
BOFIT
-2,1
-2
0

Aiheesta aiemmin:

Rosstat: Venäjän talous supistui 2,1 prosenttia vuonna 2022

 

 

Back top top