Skip to Content
Tapahtumat

Ukrainalainen liiketoimintakulttuuri suosii pysyvyyttä, mutta on aina valmis muutokseen

Kulttuurin muovautumiseen ovat vaikuttaneet vaihtelevat aikakaudet ja uudet kansainväliset virtaukset.

Teksti Patrik Saarto

Ukrainalainen liiketoimintakulttuuri on kuin borssikeitto, sanoo Oaklins Finlandin johtaja Inna Manko. Borssiin kuuluvat perinteiset ainekset ja valmistustavat, mutta kuuluisalla keitolla on myös runsaasti alueellisia eroja. Samoin liiketoimintakulttuurilla on tietyt keskeiset taustatekijät, mutta kulttuurin muodot vaihtelevat eri puolilla maata.

Ukrainalaisen liiketoimintakulttuurin ainesosiin kuuluvat pitkät kaupankäynnin ja paikallisdemokratian perinteet, koulutuksen arvostus ja naisten keskeinen rooli yhteiskunnassa – tänäkin päivänä Ukrainassa on toiseksi eniten naisia johtotehtävissä Euroopassa. Henkilökohtaiset suhteet ovat aina olleet tärkeitä, ja tilanteen vaatiessa ukrainalaiset ovat erittäin luovia.

Kulttuuria ovat muovanneet erilaiset historian ajanjaksot, kuten neuvostomiehitys, jonka harvoin muistetaan olleen Ukrainan länsiosissa sukupolven verran lyhyempi. 1990-luvulla Ukrainaan virtasi länsimaisen rahoituksen mukana myös kulttuurisia vaikutteita. Tämän jälkeen jälkensä jätti IT-buumi.

– Tämä on luonut omintakeisen yhdistelmän perinteistä ukrainalaista, neuvostoaikaista ja modernia länsimaista liiketoimintakulttuuria, Manko sanoo.

Aina valmiina

Suomalaisen ja ukrainalaisen liiketoimintakulttuurin vertailu paljastaa keskeiset erot tavoissamme. Suomalaiseen liiketoimintakulttuuriin kuuluu tyypillisesti matala hierarkia, osallistuva johtaminen ja tiimityö, kun taas Ukrainassa johtajan asema on vahva ja työote on yksilökeskeisempi. Suomalaiset karttavat riskiä, harkitsevat pitkään ja suhtautuvat muutokseen varauksella, kun taas Ukrainassa ollaan valmiimpia ottamaan riskiä, toimimaan nopeasti ja sietämään muutosta.

Muutoksensietokyky on seurausta ympäristöstä, joka on aina ollut vaikeammin ennustettava. Tästä kuitenkin seuraa myös se, että Ukrainassa suositaan Suomea enemmän pysyvyyttä ja innovoidaan vähemmän.

– Jos jokin toimii ja hetken on vakaata, nautitaan siitä. Ei korjata jotakin, mikä ei ole rikki, Manko kuvailee.

Alueellisten erojen lisäksi liiketoimintakulttuurissa on eroja myös toimialojen ja ammattien välillä, muistuttaa elintarvikekauppa Sopilkan toimitusjohtaja Nataliya German. Kaikkia yhdistää tahto suoriutua tehtävästä kuin tehtävästä ja esittää myös parannuksia totuttuihin tapoihin. Siinä missä suomalaisessa kulttuurissa otetaan usein ohjeet annettuina ja kääritään hihat, saattavat ukrainalaiset heittää pallon takaisin ja kysyä, miksi asiat täytyy tehdä juuri näin.

– Ukrainalaiset ovat hyviä kyseenalaistamaan ja sitä pitää pystyä hyödyntämään. Ukrainalaiset katsovat sääntöjä tuorein silmin ja saattavat ehdottaa parannuksia prosesseihin, German vinkkaa.

Teksti jatkuu kuvan jälkeen.

Oaklins Finlandin johtaja Inna Manko, EastChamin toimitusjohtaja Jaana Rekolainen ja Sopilkan toimitusjohtaja Nataliya German EastChamin jäsentilaisuudessa.

EastCham avaa ovia

Yksi merkittävä tekijä liiketoimintakulttuureissamme on myös markkinoidemme eri koko. Koko vaikuttaa siihen, kuinka suuri tarve yrityksillä on kansainvälistyä. Suomi elää tunnetusti viennistä, mutta monelle ukrainalaiselle yritykselle riittää Suomea suurempi kotimarkkina. Siksi kielitaito voi olla suppea, tietoa saatavilla vain ukrainaksi ja yhteystietoja vaikea löytää.

Kielimuuritkin ovat lopulta ylitettävissä ja kontaktit löydettävissä. Tässä esille nousevat aiemmin mainitut henkilökohtaiset suhteet. Ukrainassa on tärkeää, kuka sinut esittelee, joten arvovaltaisille oven avaajille on tarvetta. Tässä tehtävässä EastCham Finland jäsenverkostoineen on mielellään yritysten käytettävissä. Huhtikuusta alkaen yrityksiä palvelee Kiovassa EastChamin oma toimisto, jonka päälliköksi on nimitetty Olena Kutsai.

Inna Manko ja Nataliya German esiintyivät EastChamin ukrainalaista liiketoimintakulttuuria käsittelevässä jäsentilaisuudessa 19.3.2024. Inna Mankon edustama Oaklins on yritys- ja rahoitusjärjestelyihin erikoistunut yritys, jolla on neuvonantajatiimejä Suomen lisäksi yli 40 maassa ympäri maailmaa. Nataliya Germanin Sopilka on vuonna 2023 perustettu ukrainalaisia elintarvikkeita tarjoava kauppa, jolla on myymälä Helsingin Malmilla ja pian myös Itäkeskuksessa, sekä verkkokauppa sopilka.fi.

Klubin esitykset ovat katsottavissa tallenteena jäsentunnuksilla:

Tilaisuuksiemme tallenteita ja aineistoja


Eikö yrityksesi ole vielä jäsen? Tutustu jäsenyyteen:

Palvelut ja edut

Back top top