Skip to Content
Laki ja tulli Patrik Saarto
Avoin 2617
Duuma hyväksyi lakiesityksen vastapakotteista toisessa käsittelyssä - nämä kuusi kohtaa esityksessä on nyt

Duuma hyväksyi lakiesityksen vastapakotteista toisessa käsittelyssä - nämä kuusi kohtaa esityksessä on nyt

Esitys menee seuraavaksi kolmanteen käsittelyyn.

  • Duuma hyväksyi korjatun vastapakote-esityksen toisessa käsittelyssä.
  • Esityksessä on nyt kuusi hyvin laveaa kohtaa.
  • Esitys menee seuraavaksi kolmanteen käsittelyyn.

Venäjän valtionduuma hyväksyi toisessa käsittelyssä lakiesityksen uusista vastapakotteista siihen tehtyjen korjausten jälkeen, käy ilmi duuman verkkosivuilta.

Alkuperäisten 16 ala- ja tuotekohtaisia rajoitteita sisältäneiden kohtien sijaan esityksessä on nyt kuusi laveaa kohtaa. Erityisen lavea on kuudes kohta, joka mahdollistaa ”muut toimenpiteet” presidentin päätöksen mukaan.

Elinkeinelämän ja asiantuntijoiden kanssa käytyjen konsultaatioiden jälkeen duuman lainsäädäntöneuvosto teki perjantaina 11. toukokuuta alkuperäiseen esitykseen korjauksia, jotka poisti sen sisällöstä valtaosan. Duuma hyväksyi esityksen korjauksineen ensimmäisessä käsittelyssä 15. toukokuuta ja korjattuna toisessa käsittelyssä 17. toukokuuta.

Duuman verkkosivujen mukaan lakiesitys antaa presidentille ja hallitukselle laajat valtaoikeudet vastatoimiin Yhdysvaltoja ja Venäjän vastaisiin pakotteisiin liittyneitä maita kohtaan.

Mahdollisia kohteita ovat myös näiden maiden lainsäädännön alaiset organisaatiot ja organisaatiot, joiden pääomasta 25 % on suoraan tai epäsuoraan ulkomaista.

Lakiesitys sallii toimeenpanevan vallan vahvistaa aktiivisemmin yhteistyötään niiden maiden kanssa, jotka eivät osallistu pakotteisiin, vastustavat pakotteita ja joiden kanssa yhteistyö on molempia osapuolia hyödyttävää, duuman sivuilla sanotaan.

Kyseessä on siis kuuden kohdan keinovalikoima, jota voidaan käyttää tarpeen tullen.

Nämä kuusi kohtaa esityksessä on nyt:

  1. Venäjän federaation ja venäläisten juridisten henkilöiden yhteistyön lopettaminen tai keskeyttäminen epäystävällisten maiden tai organisaatioiden kanssa.
  2. Sellaisten tuotteiden ja raaka-aineiden maahantuonnin kieltäminen tai rajoittaminen, joiden lähteenä on epäystävällinen valtio tai organisaatio. Listan tuotteista ja raaka-aineista määrittelee Venäjän hallitus.
  3. Tuotteiden ja raaka-aineiden viennin kieltäminen tai rajoittaminen Venäjältä epäystävällisten organisaatioiden toimesta. Listan tuotteista ja raaka-aineista määrittelee Venäjän hallitus.
  4. Töiden ja palveluiden suorittamisen valtiolliseen tai kunnalliseen tarpeeseen, tai erilaisten juridisten henkilöiden tarpeeseen, kieltäminen tai rajoittaminen epäystävällisiltä organisaatioilta. Listan töistä ja palveluista määrittelee Venäjän hallitus.
  5. Epäystävällisten organisaatioden ja epäystävällisten maiden kansalaisten kielto tai rajoitus osallistua valtiollisen tai kunnallisen omaisuuden yksityistämiseen, sekä  federaation omaisuuden myymisen järjestelyihin Venäjän nimissä tai myyjän roolissa.
  6. Muut toimenpiteet Venäjän presidentin päätöksen mukaisesti.

25 % sääntö huolettaa

Alkuperäinen lakiesitys herätti runsaasti kritiikkiä elinkeinoelämän keskuudessa. Vedomostin mukaan Venäjän valtiovarainministeriössä huolettaa sääntö, jonka mukaan kohteeksi voi joutua yritys, jonka pääomasta yli 25 % on suoraan tai epäsuoraan ulkomaista.

Valtiovarainministeriön mukaan se asettaisi julkiset venäläisyhtiöt ja pankit vaaraan, kun niiden olisi selvitettävä huolellisesti omistajuussuhteensa ja edunsaajansa.

Ministeriö tyytyisi talouspoliittisen valiokunnan ehdotukseen, jonka mukaan kyse olisi yksittäisestä epäystävällisen maan sijoittajasta, joka omistaisi yli 25 %, mutta toisen käsittelyn versioon ei tällaista tarkennusta tullut.

Varavaltiovarainministeri Aleksei Moisejev toivoo, että ennen esityksen kolmatta käsittelyä duumassa sille tehtäisiin kielellinen tarkistus.

Lue lisää:

Duuma lykkäsi esityksen käsittelyä Venäjän vastaisten pakotteiden noudattamisen kriminalisoinnista – elinkeinoelämä haluaa lisäkonsultaatioita

Duuma hyväksyi vastapakote-esityksen korjauksineen ensimmäisessä käsittelyssä, toinen käsittely torstaina

Back top top