Skip to Content
Muuta ajankohtaista

Tampereen seudun ammattiopisto yhteistyöhön Moskovan ammattiopiston kanssa

Tampereen seudun ammattiopisto Tredu ja Moskovan teknologinen ammattiopisto (nro 24) ovat solmineet merkittävän aiesopimuksen kansainvälisestä yhteistyöstä.

Sopimuksen tavoitteena on yhteistyön kehittämisen lisäksi vaihtaa kokemuksia opetusmenetelmistä ja -käytänteistä. Tarkoituksena on myös toteuttaa yhdessä erilaisia koulutusohjelmia ja hankkeita, opiskelija- sekä asiantuntijavaihtoja sekä kehittää verkkovälitteistä vuorovaikutusta opettajien ja opiskelijoiden kesken.

Sopimuksen solmimisen yhteydessä neuvoteltiin myös venäläisten opiskelijoiden osallistumismahdollisuudesta Tampereella toukokuussa 2018 järjestettäviin Taitaja 2018 -ammattitaidon SM-kilpailuihin.

Venäjällä ammatillisen koulutuksen kysyntä sekä nuorten että aikuisten keskuudessa on kasvussa ja siihen ollaan tekemässä merkittäviä panostuksia. Ammatillisen koulutuksen profiilia on pyritty nostamaan määrätietoisesti, mm. uudistamalla rakenteita ja vähentämällä ammatillisten oppilaitosten lukumäärää. Tällä hetkellä Venäjällä toimii 3900 ammattiopistoa. Venäläisen ammatillisen koulutuksen haasteena on opetushenkilöstön ajantasainen osaaminen ja pätevyys. Opettajakoulutuksen ja opetusmenetelmien uudistamiseksi etsitään erilaisia väyliä, mm kansainvälisen yhteistyön muodossa.

Lue myös: Opportunities in the Private Education Sector in Russia

Sopimuksen solmimisen yhteydessä ryhmä Tredun edustajia tutustui ammatillisen koulutuksen johtaja Helena Koskisen johdolla Moskovan ammattiopisto 24:n ja sekä Moskovan auto- ja maanrakennusalan ammattiopiston toimintaan, oppimisympäristöihin ja työpajoihin. Vierailun aikana Tredun edustajat keskustelivat myös paikallisten toimijoiden, Moskovan lähialueiden ammatillisten oppilaitosten sekä Valko-Venäjän Minskin valtiollisen ammatillisen ja teknisen oppilaitoksen edustajien kanssa.

Tredulaiset seurasivat myös kansainvälistä ammattiopistojen välistä hius- ja vaatetusalaa opiskelevien muotinäytöskilpailua, johon opiskelijat olivat suunnitelleet ja valmistaneet puvut ja kampaukset.

Back top top