Skip to Content

Raute vie puunkäsittelyn huipputeknologiaa Venäjälle

Venäjä on vahvaa vaneriteollisuusaluetta. Vanerituotteiden valmistuksessa venäläisillä on pitkät perinteet ja korkea osaamisen taso, kertoo Raute Oyj:n Venäjän ja IVY-maiden markkina-alueesta vastaava Vice President Olga Harju.

Teksti: Pirjo Peltola // Kuvat: Raute

Nastolalainen Raute Oyj on kansainvälisillä markkinoilla menestynyt teknologiayritys, jonka ydinosaamista ovat puutuotteiden valmistusprosessit. Toimitusten skaala on yksittäisistä koneista, tuotantolinjoihin ja kokonaisiin tehtaisiin.

– Kokonaispalveluumme kuuluvat myös kattavat teknologiapalvelut kuten varaosatoimitukset, kunnossapito ja konekannan modernisointi. Olemme asiakkaidemme tukena investoinnin koko elinkaaren ajan, Olga Harju painottaa.

Raute on maailmanlaajuisesti markkinointijohtaja vaneriteollisuudessa, mikä on myös yhtiön suurin asiakastoimiala. Asiakkaat valmistavat Rauten teknologialla puusta viilua, vaneria ja viilupalkkia (LVL), joita käytetään pääasiallisesti rakentamisessa ja huonekaluissa sekä kuljetusväline- ja pakkausteollisuudessa. Rauten koneilla ja tuotantolinjoilla on vahva edustus myös venäläisissä vaneri- ja viilutuotteita valmistavissa tehtaissa.

– Viime aikoina Venäjän toimitusten osuus on jonkin verran pienentynyt, mutta markkinan merkitys on meille edelleen suuri, Olga Harju vakuuttaa.

Supistuminen johtuu ennen kaikkea ruplan kurssin heikentymisestä ja venäläisten asiakkaiden rahoitusongelmista. Harjun mukaan markkinoiden tarpeet ja kiinnostus länsimaista teknologiaa kohtaan eivät suinkaan ole vähentyneet.

Rauten myyntityö Venäjällä hoituu pääasiallisesti Suomesta käsin. Paikallisesti tuotettavista palveluista vastaa huoltopalveluihin ja varaosatoimituksiin keskittynyt tytäryhtiö Raute Service LLC, jonka pääkonttori on Pietarissa ja toinen toimipiste Moskovassa.

– Oma huolto-organisaatio varmistaa, että asiakkaat ovat tyytyväisiä ja saavat varaosat valmiiksi tullattuna nopeasti ja ruplilla. Ja aina tarvittaessa huoltokäyntejä tehdään paikan päälle, Olga Harju sanoo.

Rauten Suomen tuotantolaitokset sijaitsevat Lahden Nastolassa ja Kajaanissa. Kotimaan lisäksi tuotteita valmistetaan Kanadassa Vancouverin alueella sekä Kiinassa Shanghain alueella.

Tehokkuutta tehtaisiin – vaneria vientiin

Öljyn hinnan lasku on tyrehdyttänyt Venäjän hyvien vuosien vuolaita rahavirtoja. Venäjä tarvitsee kipeästi täydennystä energian varassa eläneelle vientisektorille ja nyt onkin ehkä entistä määrätietoisemmin suunnattu katseita metsäteollisuuteen. Olga Harju arvelee, että orastavaa puuteollisuus- ja vaneribuumia on jo näkyvillä.

– Huomattiin että öljy ja kaasu eivät ole maan ainut rikkaus. Venäjällä on koivua eniten maailmassa ja muutenkin maailman suurimmat metsävarat, joilla voi tehdä hyvää bisnestä. Metsävarat, kilpailukykyiset tuotantokustannukset ja kehittyvä talous tarjoavat mahdollisuudet vanerituotannon kasvulle ja uusille tehdasinvestoinneille. Venäjällä on kasvamassa kiinnostus metsäteollisuuteen. Tämän positiivisen trendin näemme tarjouspyynnöissä. Venäjällä toimivat vaneritehtaat, jotka ovat myyneet ulkomaille, ovat pärjänneet aika hyvin viime vuonna ja myös tänä vuonna, Olga Harju tietää.

Venäjän metsäteollisuuden kehittymistä on hidastanut jonkin verran se, että metsiä hyödyntävä infra eli puun koko matka metsästä tuotantoon on vielä puutteellinen. Harju kertoo, että Venäjällä on noin 60 vaneritehdasta, joista valtaosa sijaitsee Uralin länsipuolella, missä koivua on paljon tarjolla. Kaukoidässä on viilutehtaita, jotka vievät tuotteitaan suoraan Japaniin.

– Vaikka tunnemme kaikki tehtaat, niin pääosin myyntimme kohdistuu suurimpiin ja tärkeimpiin asiakkaisiin. Rauten suurin asiakas on Sveza-yhtiö, joka omistaa kuusi vaneritehdasta. Svezan tehtaat valmistavat melkein kolmanneksen koko Venäjän vanerituotannosta eli noin miljoona kuutiometriä. Toinen tärkeä asiakkaamme on Segeža, jolla on tällä hetkellä vain yksi vaneritehdas. Heillä on kuitenkin laajentumissuunnitelmia, joissa Raute on vahvasti mukana.

Venäjän puuteollisuuden kehitystarpeet on huomattu hyvin muuallakin. Harjun mukaan kilpailijat tulevat lähinnä Japanista ja muualta Aasiasta. Monien Rauten kilpailijoiden valttina on halpa hinta, mikä tarkoittaa, että tarjottu tekniikka on yksinkertaisempaa, mutta toki toimivaa.

– Kun asiakkailla on vähemmän rahaa, ostetaan halvempaa. Olemme reagoineet tähän siten, että meillä on nyt erilaisia tuoteluokkia, joiden pohjalta voimme räätälöidä ratkaisumme erilaisten tarpeiden ja maksukyvyn mukaan. Silloin tarvittaessa tingitään huipputeknologiasta. Asiakkaita kiinnostaa sekä uusien linjojen hankinta, että vanhojen linjojen modernisointi, Harju kertoo.

Venäjän taloustaantuman vaikutukset

Venäjän-kaupassa on eletty pariin viime vuoden aikana hyvin haasteellisia vaiheita. Talouden tilanne ja länsipakotteet vaikuttavat myös Rauten asiakkaiden toimintaan Venäjällä.

– Esimerkiksi Venäjän rakennusteollisuuden ongelmat heijastuvat välittömästi asiakkaidemme kotimaan myyntiin. Kun ei ole rahaa, ei rakenneta. Ihmisillä ei ole ostovoimaa, sillä palkat ovat pienentyneet. Monet isot rakennusprojektit on jäädytetty. Meidän asiakkaamme toimittavat tuotteitaan suurimmaksi osaksi erilaisiin rakennusteollisuuden, autoteollisuuden ja kalusteteollisuuden tarpeisiin. Vanerin vienti puolestaan onnistuu vain vahvoilta vaneritehtailta, joilla on hyvät kansainväliset myyntiverkostot. Ruplan heikentyminen on aiheuttanut sen, että moni vaneritehdas on siirtänyt hankintansa vuodella eteenpäin, Harju selvittää.

Olga Harju korostaa, että suurin haaste venäläisille asiakkaille on rahoituksen järjestäminen. Rauten tehdastoimituksissa kyse on usein varsin merkittävistä investoinneista – kaupan hinta voi liikkua 10-50 miljoonan euron välillä, jo pelkän linjan hinta lähtee noin puolesta miljoonasta ylöspäin.

– Tästä syystä teemme tiivistä yhteistyötä pankkien ja Finnveran kanssa ja yritämme yhdessä etsiä sopivia rahoitusratkaisuja.

Rautella on vankka jalansija Venäjällä ja sen tuotteet tunnetaan siellä hyvin. Raute on myös Venäjällä markkinajohtaja vaneriteollisuuden koneiden, laitteiden ja palveluiden toimittajana.

– Yhtiömme on ainoa toimija, joka pystyy yksin toimittamaan kokonaisia tuotantolaitoksia. On hyvin positiivista, että tällä hetkellä neuvottelemme muutamasta tehdaslaajuisesta projektista. Suuren jo asennetun laitekannan ansiosta myös teknologiapalveluillamme on edelleen kasvupotentiaalia Venäjällä. Rautella on Venäjällä hyvät tulevaisuudennäkymät, Harju vakuuttaa.

Back top top