Skip to Content
Teema

Jäteuudistus Venäjän alueilla – Osa 6: Voronež ja Krasnodar

Venäjän jäteuudistus käynnistyi suurimmassa osassa maata 1. tammikuuta 2019, jolloin paikallisten operaattoreiden oli määrä ottaa vastuulleen koko jätteenkäsittelyketju keräyksestä loppusijoitukseen. Tarkastelemme tässä juttusarjassa, miten jäteuudistus on käynnistynyt eri osissa maata. Tämä on sarjan viimeinen osa.

Osa 6: Voronež ja Krasnodar

Voronežin alueen suurin operaattori on OAO Ekotehnologii, joka palvelee 1,3 miljoonaa asukasta, eli noin puolta koko alueen asukkaista. Kyseinen operaattori oli Borisoglebskin klusterin ohella alueella valituista operaattoreista ainoa, joka oli valmis aloittamaan toimintansa tammikuussa 2019. Muiden kohdalla toiminta pääsee varsinaisesti käyntiin vasta, kun uudet lajittelukeskukset ovat valmiit.

Ekotehnologiin kanssa tariffi määritetiin niin, ettei kansalaisten maksut nouse yli viittä prosenttia. Tämä saavutetaan siten, että tariffin arvolisäveron osuus maksetaan paikallishallinnon budjetista. Myöhemmin osuus on tarkoitus lisätä asukkaiden maksamiin tariffeihin, kun jätteenkäsittely kehittyy. 

Tällä hetkellä reformi ei ole aiheuttanut kansalaiselle näkyviä muutoksia, minkä vuoksi äkillinen tariffien nousu ei olisi kuvernöörin mukaan perusteltua.  

Voronežin alue on jaettu kahdeksaan klusteriin.

Klusteri
Operaattori
Voronežin klusteri
OAO Ekotehnologii
Paninon klusteri
OOO Vega
Buturlinovkan klusteri
OOO Vega
Kalatšin klusteri
OOO Ekotrans
Rossošin klusteri
OOO Ekoresurs
Bogutšarin klusteri
OOO Ekoresurs
Liskin klusteri
OOO Ekoresurs
Borisoglebskin klusteri
OOO Ekotsentr

 

Krasnodarin aluepiirin jätteet nousivat keskustelun aiheeksi jo vuonna 2014 Olympialaisten järjestelyjen aikaan. Tällöin jäteongelma ratkaistiin paketoimalla jätettä ja lähettämällä sitä jopa kolmesadan kilometrin päähän. 

Jätereformin astuessa voimaan Krasnodarin kaupungin paikallinen operaattori OAO Musorouborotšnaja kompanija kieltäytyi siivoamasta roska-astioiden vierelle kerääntyneitä roskia viitaten siihen, etteivät ne kuulu heidän kanssaan tehtyyn sopimukseen ja tariffeihin. 

Uudenvuoden juhlapyhien aikana Krasnodarin kaupungissa kertyikin noin 200 000 tonnia jätettä roska-astioiden viereen. Tammikuun puolessavälissä kaupunki aloitti kerääntyneiden roskien suursiivouksen omilla varoillaan 

Krasnodarin aluepiiri on jaettu yhteentoista alueeseen. Mostovskoin, Tihoretskin ja Ust-Labinskin alueella operaattoria ei ole vielä valittu.

Alue
Operaattori
Abinskin alue
OOO Kuban-TBO
Beloretšenskin alue
AO Kraižilkomresurs
Krasnodarin alue
OAO Musorouborotšnaja kompanija
Krymskin alue
OOO MP ŽKH
Mostovskoin alue
Novokubanskin alue
OOO Ekotsentr, GK Tšityj gorod
Novorossijskin alue
OOO Mehuborka-Jug
Starominskajan alue
OOO Tšistaja stanitsa
Timašovskin alue
OOO Tšistyj gorod
Tihoretskin alue
Ust-Labinskin alue

Lajittelukeskuksia Voronežiin

Voronežin alueen klustereissa suunnitellaan useiden uusien jätteenlajittelukeskusten rakentamista vuoteen 2024 mennessä.

Vorononežin klusterissa on toiminut vuodesta 2010 lajittelukeskus POETRO-Poligonin kaatopaikan yhteydessä. Lisäksi on rakennettu uusi lajittelukeskus Kaskadin kaatopaikan yhteyteen.

Paninon klusteriin aiotaan rakentaa kolme lajittelukeskusta. Buturlinovkan klusterissa aloitettiin yhden lajittelukeskuksen rakentaminen viime vuonna ja kahden rakentamista suunnitellaan.

Kalatšin klusteriin kaavaillaan yhtä ja Rossošin klusteriin kahta lajittelukeskusta. Jälkimmäisessä aloitettiin yhden keskuksen rakentaminen 2018.

Bogutšarin ja Liskin klustereihin kaavaillaan uusia lajittelukeskuksia vuosien 2019-2021 välillä. Borisoglebskin klusterissa toimii jo yksi lajittelukeskus, toista ollaan rakentamassa ja suunnitelmissa on vielä kolmas keskus.

Kierrätystä Krasnodarissa

Krasnodarin alueella sijaitsevassa Sotšissa paikallinen operaattori AO Krajžilkomresurs ei hoida suurempia jätteitä, vaan niiden siivoaminen on kaupungin vastuulla. Paikallisella operaattorilla on sopimus Spetsavtohozjaistvon ja viiden muun jätteenkuljetusfirman kanssa jätteiden poisviennistä. Jätteet viedään pääsääntöisesti Beloretšenskin kaatopaikalle. 

Edellisestä vuodesta lähtien kaupungissa on kuitenkin ollut liikehdintää myös materiaalin uusiokäytön parissa. Puolen vuoden aikana kaupungissa esimerkiksi kerättiin 4000 tonnia muovia ja lasia jatkokäsittelyyn. Jatkokäsittelijät ovat kuitenkin kauempana kaupungista ja vasta nyt Sotšissa on aloittanut kokeilun tasolla yritys, joka tekee jätteestä kävelytielaattoja. Luovemmista jätteen hyötykäytön ratkaisuista Sotšissa on ehdotettu sikafarmin perustamista.  

Novorossijskissa on vuoden 2018 lopusta tartuttu ongelmajätteisiin. Tällöin kaupunkiin asennettiin kaksi niin sanottua ”ekoboksia”, johon kaupunkilaiset voivat tuoda pattereita, lamppuja ja elohopeamittareita. Nyt vuoden 2019 ensimmäisen vuosipuoliskon aikana kaupunkiin on tarkoitus asentaa yhteensä kymmenen ekoboksia. 

Ekoboksien käyttöönotossa on törmätty yhteen tyypilliseen julkisen jäteastian ongelmaan – ihmiset heittävät siihen paljon sinne kuulumatonta roskaa. Tämän vuoksi kerran kuukaudessa tyhjennettävät astiat täyttyvät liian nopeasti ja roskia aletaan pinoamaan astioiden viereen. Lisäksi joitakin astioita on rikottu, minkä vuoksi ekoboksien yhteyteen ollaan asentamassa jopa kameravalvontaa.  

Aiemmat osat:

Jäteuudistus Venäjän alueilla – Osa 1: Pietari ja Leningradin alue

Jäteuudistus Venäjän alueilla – Osa 2: Moskova ja Moskovan alue

Jäteuudistus Venäjän alueilla – Osa 3: Karjala ja Murmansk

Jäteuudistus Venäjän alueilla – Osa 4: Jekaterinburg ja Tšeljabinsk

Jäteuudistus Venäjän alueilla – Osa 5: Tatarstan ja Nižni Novgorod

Back top top